Wat als ik overlijd?

Wat er voor je (ex-)partner en (eventuele) kinderen is geregeld bij je overlijden hangt af van welke regeling je hebt, of je partner bekend is bij ons en of je nog bij Shell werkt. Dit is er mogelijk geregeld:

 • Partnerpensioen
  Dit is het partnerpensioen vanaf je overlijden totdat je partner zelf overlijdt.
 • Aanvullend partnerpensioen
  Je partner krijgt misschien ook een extra pensioen als je overlijdt. Dit pensioen loopt door tot zijn of haar AOW. Zo heeft je partner meer inkomen vóór zijn of haar AOW.
 • Wezenpensioen
  Dit is pensioen voor je kinderen tot 18 jaar. Als zij studeren, ontvangen je kinderen dit uiterlijk tot en met augustus volgend op het jaar waarin zij 24 jaar worden. Het wezenpensioen geldt voor al je kinderen.
 • Bijzonder partnerpensioen
  Ben je gescheiden of is jullie partnerschapscontract of samenlevingscontract beëindigd en overlijd je? Dan heeft je ex-partner recht op het bijzonder partnerpensioen dat is opgebouwd in de periode totdat jullie uit elkaar gingen. Maakte je met je ex-partner andere afspraken? Laat ons dat dan direct weten.
 • Anw-uitkering van de overheid
  Is je partner arbeidsongeschikt of heb je kinderen onder 18 jaar? Dan krijgt je partner mogelijk ook een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Je vindt alle informatie op SVB.nl.

Je partner moet bij ons bekend zijn
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en in Nederland woont, hoef je niets aan ons door te geven. Woon je samen? Of woon je in het buitenland en ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan moet je partner bij ons aangemeld zijn. Je doet dit met het formulier Shell Pensioen Aanmelden partner (pdf). Ga je uit elkaar? Vergeet dan niet je partner bij ons af te melden en de gevolgen voor je pensioen te regelen.

Check of je partner bij ons bekend is

Overlijd je en werk je niet meer bij Shell?

 • Kwam je op of na 1 juli 2013 in dienst of doe je mee aan de Nettopensioenregeling?
  Dan regelt SNPS je pensioen. Je partner krijgt géén tijdelijk partnerpensioen als je uit dienst bent en overlijdt. Ook je kinderen krijgen dan geen pensioen. Wel blijf je verzekerd voor partnerpensioen. Hiervoor betaal je premie uit het kapitaal. Zo heeft je partner toch een pensioen als je overlijdt. We doen dit alleen als je een partner hebt. Wil je dit niet? Geef dit dan aan ons door als je uit dienst gaat. Je krijgt daarvoor vanzelf een brief met een formulier (pdf). Alle afspraken over je pensioen waaronder partner- en wezenpensioen staan in het reglement.
 • Kwam je voor 1 juli 2013 in dienst?
  Dan regelt SSPF je pensioen. Je partner krijgt partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen als je overlijdt. Alle afspraken over je pensioen staan in het reglement.

Moet er bij overlijden iets geregeld worden?
Overlijd je en woon je in Nederland? Dan geeft de overheid dit aan ons door. Overlijd je terwijl je in het buitenland woont? Dan moeten je nabestaanden contact met ons opnemen. Wij hebben dan een kopie van de overlijdensakte nodig.

Wil je precies weten welke regelingen je hebt en welk bedrag je partner en/of kind(eren) krijgen na je overlijden? Kijk hiervoor op mijn-Shellpensioen bij Mijn pensioen bij.

mijn-Shellpensioen

Heb je een vraag? Plan een beeldbelgesprek in. Wij helpen je graag verder!