CVP (Collectief Variabel Pensioen)

Neem je deel aan de SNPS-pensioenregeling en/of aan de Shell Nettopensioenregeling? Dan kun je vanaf 58 jaar een voorlopige keuze maken om later een vast pensioen of een variabel pensioen te ontvangen. Kies je voor een variabel pensioen, dan ga je meedoen met het Collectief Variabel pensioen (CVP) bij SNPS. Heb je liever een vast pensioen? Dan koop je met je pensioenkapitaal zelf een pensioenuitkering in bij een externe pensioenuitvoerder. Op je pensioendatum maak je een definitieve keuze voor een variabele of vaste pensioenuitkering.

In het jaar dat je 58 wordt, nodigen we je uit om een voorlopige keuze te maken voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Kies je voor een variabele uitkering? Dan zetten we je pensioenkapitaal tot je pensioendatum geleidelijk om naar (variabele) pensioenaanspraken in het CVP. Je pensioenkapitaal wordt binnen het CVP belegd volgens een vaste, collectieve beleggingsmix. Het voordeel hiervan is dat je, ook na je pensioendatum, nog kan profiteren van gemaakte beleggingsrendementen. Daar staat wel tegenover dat je pensioenuitkering ook naar beneden kan gaan, als rendementen tegenvallen. Daarnaast deel je risico's op overlijden en langleven met elkaar. Om grote schommelingen in de hoogte van jouw uitkering tegen te gaan, worden de in het CVP gemaakte resultaten over 5 jaar gespreid.

Heb je later liever een vast pensioen en kies je niet voor het CVP? Dan blijf je pensioenkapitaal opbouwen en beleggen volgens je eerder gekozen Life cycle-profiel. Op je pensioendatum koop je met het door jou opgebouwde pensioenkapitaal dan een pensioenuitkering aan bij een externe pensioenuitvoerder. De hoogte van deze uitkering staat dan gedurende de rest van je leven vast.

Bekijk de video Omzetten van kapitaal onderaan voor meer uitleg.

Op de pensioendatum krijg je de mogelijkheid om je eerder gemaakte keuze nog te wijzigen.

Heb je voor een vast pensioen gekozen maar wil je op je pensioendatum toch deelnemen aan het CVP? Dan zetten we je pensioenkapitaal in één keer om naar een variabele uitkering. Je maakt dan dus geen gebruik van de gespreide inkoop in het CVP. Daardoor hangt de hoogte van je pensioen af van de rentestand op dat moment. Deed je mee aan CVP maar wil je op je pensioendatum een vaste uitkering? Dan zetten we de al opgebouwde aanspraken om naar kapitaal. Met dit kapitaal koop je zelf een vaste pensioenuitkering.

Op je pensioendatum kun je ook aanvullende keuzes maken in je pensioen. Kies je voor een vaste uitkering, dan zijn de keuzemogelijkheden afhankelijk van de pensioenuitvoerder die je kiest.

In onze e-learning vind je alle informatie over de keuze die je moet maken tussen een vast of variabel pensioen.

start e-learning

 

Of lees meer in de brochure over het CVP (pdf). Ook hebben we in het kort (pdf) voor je opgenomen welke stappen je moet maken voordat je een voorlopige keuze maakt. Lees voor meer uitleg de presentatie van de Ask me anything-sessie (pdf) inclusief antwoorden op de gestelde vragen.

Deze resultaten worden elk jaar per 1 juli in je pensioenuitkering verwerkt. In juli ontvang je een brief met de gevolgen voor je pensioen. De resultaten - winsten en verliezen - worden gespreid over 5 jaar in je pensioen verwerkt. Zo worden grote schommelingen in je pensioen voorkomen, maar zal je pensioen van jaar tot jaar wel enigszins in hoogte variëren. Een variabel pensioen levert naar verwachting op termijn een hoger pensioen op dan een vaste uitkering. Maar in slechte tijden is er ook een risico dat een variabele uitkering lager dan een vaste uitkering uitkomt.

Bekijk de video Spreiding van resultaten onderaan voor meer uitleg.

De resultaten van de SNPS bruto pensioenregeling en de SNPS netto pensioenregeling
Jaar SNPS bruto pensioenregeling SNPS netto pensioenregeling
2023   0,515% 0,93%
2022 -5,61%  -5,655%
2021 +5,26% +5,92%
2020 +0,96% +0,32%
2019 +3,02% +2,77%
2018  -2,30%  -2,50%

 

Toelichting resultaten 2023

Sterk herstel in 2023
In 2023 daalde de inflatie van een hoog niveau. De centrale banken bestreden de inflatie zogenaamde monetaire verkrapping. Dit betekende onder meer dat de beleidsrente (de korte rente) sterk werd verhoogd. De economische groei in de Verenigde Staten was echter opvallend robuust. Ondanks de snelle en forse monetaire verkrapping groeide de Amerikaanse economie in een gestaag tempo door. Ook de problemen bij de regionale banken en de regelmatig oplaaiende geopolitieke onrust bracht de Amerikaanse economie niet van zijn stuk. In de eurozone stond de economische groei wel onder druk, net als in China. De Chinese economie heeft last van een aantal structurele problemen, waaronder een kwakkelende vastgoedsector. In navolging van de stijging van monetaire beleidsrentes stegen ook de kapitaalmarktrentes gedurende de eerste drie kwartalen. In september/oktober werden de hoogste standen van het jaar bereikt. Maar door de verwachting dat de korte rente weer zou dalen in 2024, daalden de lange rentes (kapitaalmarktrentes) fors in de laatste maanden van het jaar. Per saldo daalden de Duitse kapitaalmarktrentes. In de Verenigde Staten was een vergelijkbaar renteverloop te zien en sloot de 10-jaarsrente het jaar per saldo vrijwel onveranderd af. De meeste beleggingscategorieën sloten het jaar af met een positief totaalrendement. De wereldwijde aandelenmarkten sloten het jaar zelfs af met een winst van ongeveer 20%. De stijging werd vooral gedreven door de Magnificient Seven (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (Facebook), Tesla). 

Positief rendement in 2023 
De CVP portefeuilles beleggen in een mix van zakelijke waarden, zoals aandelen, en vastrentende waarden. De beleggingen in vastrentende waarden zijn met name bedoeld om de pensioenuitkering – die ook gevoelig is voor renteveranderingen – enigszins stabiel te houden. De zakelijke waarden moeten er op termijn met name voor zorgen dat de pensioenuitkering gemiddeld genomen stijgt. Als we alle factoren bij elkaar optellen, inclusief het effect van de rente op de pensioenuitkering, dan is het effect van 2023 dat de pensioenuitkering met 0,5% (CVP Bruto) en met 0,9% (CVP Netto) zou stijgen. Dit resultaat wordt over 5 jaar uitgesmeerd: één vijfde van dit positieve resultaat werkt dus door in de pensioenuitkering van de komende 5 jaar. Ook de resultaten van de voorgaande jaren worden over een periode van vijf jaar uitgesmeerd. Zo was het resultaat op de pensioenuitkering in 2022 ruim 5% negatief en 2021 ruim 5% positief.

Het is belangrijk dat je weet wat je kunt verwachten, zeker wanneer je pensioen in hoogte kan variëren. De actuele stand van zaken over je CVP-aanspraken vind je op mijn-Shellpensioen.

mijn-Shellpensioen