CVP (Collectief Variabel Pensioen)

Neemt u deel aan de SNPS-pensioenregeling en/of aan de Shell Nettopensioenregeling? Dan kunt u vanaf 58 jaar een voorlopige keuze maken om later een vast of een variabel pensioen te ontvangen. Kiest u voor een variabel pensioen, dan gaat u meedoen met het Collectief Variabel pensioen (CVP). Bent u al deelnemer aan het CVP? Bekijk uw CVP-aanspraken op uw persoonlijk portaal.

U maakt een voorlopige keuze in het jaar dat u 58 wordt
In het jaar dat u 58 wordt, nodigen we u uit om deel te nemen aan het CVP. Deelname is niet verplicht. Kiest u voor het CVP? Dan zetten we uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar tot uw pensioendatum geleidelijk om naar pensioenaanspraken in het CVP. Uw pensioenkapitaal wordt binnen het CVP belegd volgens een vaste, collectieve beleggingsmix. Deelnemers delen daarnaast risico's op overlijden en langleven met elkaar. Heeft u later liever een vast pensioen en kiest u niet voor het CVP? Dan blijft u pensioenkapitaal opbouwen en beleggen volgens uw eerder gekozen risicoprofiel.

Bekijk voor meer uitleg de video:

video Omzetting van kapitaal

Op uw pensioendatum kiest u definitief
Kiest u voor het CVP? Dan krijgt u vanaf uw pensionering een variabel pensioen van SNPS. De resultaten van uw beleggingen worden jaarlijks verwerkt in uw pensioen. Om grote schommelingen tegen te gaan, worden de resultaten over 5 jaar gespreid. Uw pensioen zal dus per jaar variëren. Heeft u liever een vast pensioen en kiest u niet voor het CVP? Dan koopt u met uw pensioenkapitaal zelf een pensioenuitkering in bij een externe pensioenuitvoerder.

 

Het resultaat van uw CVP in 2018 is verwerkt
In 2018 was het resultaat  
SNPS bruto pensioenregeling -2,3%
SNPS netto pensioenregeling -2,5%

In 2017 was het resultaat  
SNPS bruto pensioenregeling +1,6%
SNPS netto pensioenregeling +1,3%

Bekijk voor meer uitleg de video Spreiding van resultaten.

video Spreiding van resultaten

U vindt de laatste stand van uw gegevens bij mijn-Shellpensioen
Het is belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten, zeker wanneer uw pensioen in hoogte kan variëren Jaarlijks ontvangt u van ons het wettelijk verplichte bericht met daarin uw opgebouwde kapitaal en aanspraken tot en met 1 januari van dat jaar. Dat bericht heet het Uniforme Pensioenoverzicht. De actuele stand van zaken vindt u op mijn-Shellpensioen.

Meer uitleg
Lees meer in de brochure over het CVP of bekijk de veelgestelde vragen over het CVP.
Lees voor meer uitleg de presentatie van het CVP-webinar inclusief antwoord op de gestelde vragen.