CVP (Collectief Variabel Pensioen)

Neemt u deel aan de SNPS-pensioenregeling en/of aan de Shell Nettopensioenregeling? Dan kunt u vanaf 58 jaar een voorlopige keuze maken om later een vast pensioen of een variabel pensioen te ontvangen. Kiest u voor een variabel pensioen, dan gaat u meedoen met het Collectief Variabel pensioen (CVP) bij SNPS. Heeft u liever een vast pensioen? Dan koopt u met uw pensioenkapitaal zelf een pensioenuitkering in bij een externe pensioenuitvoerder. Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze voor een variabele of vaste pensioenuitkering.

U maakt een voorlopige keuze in het jaar dat u 58 wordt
In het jaar dat u 58 wordt, nodigen we u uit om een voorlopige keuze te maken voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Kiest u voor een variabele uitkering? Dan zetten we uw pensioenkapitaal tot uw pensioendatum geleidelijk om naar (variabele) pensioenaanspraken in het CVP. Uw pensioenkapitaal wordt binnen het CVP belegd volgens een vaste, collectieve beleggingsmix. Het voordeel hiervan is dat u, ook na uw pensioendatum, nog kan profiteren van gemaakte beleggingsrendementen. Daar staat wel tegenover dat uw pensioenuitkering ook naar beneden kan gaan, als rendementen tegenvallen. Om grote schommelingen in de hoogte van uw uitkering tegen te gaan, worden de in het CVP gemaakte resultaten over 5 jaar gespreid. Deelnemers delen daarnaast risico's op overlijden en langleven met elkaar.

Heeft u later liever een vast pensioen en kiest u niet voor het CVP? Dan blijft u pensioenkapitaal opbouwen en beleggen volgens uw eerder gekozen Life cycle-profiel. Op uw pensioendatum koopt u met het door u opgebouwde pensioenkapitaal dan een pensioenuitkering aan bij een externe pensioenuitvoerder. De hoogte van deze uitkering staat dan gedurende de rest van uw leven vast.

Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze
Op de pensioendatum krijgt u de mogelijkheid om uw eerder gemaakte keuze nog te wijzigen. Kiest u eerst voor een vast pensioen maar wil u op uw pensioendatum toch deelnemen aan het CVP? Dat kan. We zetten dan uw pensioenkapitaal in één keer om naar een variabele uitkering. U maakt dan dus geen gebruik van de gespreide inkoop in het CVP. Daardoor hangt de hoogte van uw pensioen af van de rentestand op dat moment.

U kunt dan ook aanvullende keuzes maken in uw pensioen. Kiest u voor een vaste uitkering, dan zijn de keuzemogelijkheden afhankelijk van de pensioenuitvoerder die u kiest.

Bekijk de video Omzetten van kapitaal onderaan voor meer uitleg.

Makkelijk bij uw keuze: onze e-learning
In de e-learning vindt u alle informatie over de keuze die u moet maken tussen een vast of variabel pensioen.

 

Meer uitleg voorlopige keuze
Lees meer in de brochure over het CVP (pdf). Ook hebben we voor u in het kort (pdf) opgenomen welke stappen u moet maken voordat u een voorlopige keuze maakt. Lees voor meer uitleg de presentatie van de Ask me anything-sessie (pdf) inclusief antwoord op de gestelde vragen.

In de afgelopen jaren zijn in het CVP de volgende resultaten bereikt
Deze resultaten worden elk jaar per 1 juli (gespreid over 5 jaar) in uw pensioenuitkering verwerkt. In juli ontvangt u een brief met de gevolgen voor uw pensioen. De resultaten - winsten en verliezen - worden gespreid over 5 jaar in uw pensioen verwerkt. Zo worden grote schommelingen in uw pensioen voorkomen, maar zal uw pensioen van jaar tot jaar wel enigszins in hoogte variƫren. Een variabel pensioen levert naar verwachting op termijn een hoger pensioen op dan een vaste uitkering. Maar in slechte tijden is er ook een risico dat een variabele uitkering lager dan een vaste uitkering uitkomt.

De resultaten van de SNPS bruto pensioenregeling en de SNPS netto pensioenregeling
Jaar SNPS bruto pensioenregeling SNPS netto pensioenregeling
2021 +5,26% +5,92%
2020 +0,96% +0,32%
2019 +3,02% +2,77%
2018  -2,30%  -2,50%
2017 +1,60% +1,30%

Bekijk de video Spreiding van resultaten onderaan voor meer uitleg.

U vindt de laatste stand van uw gegevens bij mijn-Shellpensioen
Het is belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten, zeker wanneer uw pensioen in hoogte kan variëren. De actuele stand van zaken over uw CVP-aanspraken vindt u op mijn-Shellpensioen.

mijn-Shellpensioen