CVP (Collectief Variabel Pensioen)

Neemt u deel aan de SNPS-pensioenregeling of aan de Shell Nettopensioenregeling? Dan kunt u vanaf 58 jaar meedoen met het Collectief Variabel pensioen (CVP). Bent u al deelnemer aan het CVP? Bekijk uw CVP-aanspraken op uw persoonlijk portaal.

Vanaf 58 jaar
Een paar maanden vóór uw 58e nodigen we u uit om deel te nemen aan het CVP. Deelname is niet verplicht. Kiest u voor het CVP? Dan zetten we uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar tot uw pensioendatum geleidelijk om naar pensioenaanspraken in het CVP. Uw pensioenkapitaal wordt binnen het CVP belegd volgens een vaste, collectieve beleggingsmix. Deelnemers delen daarnaast risico's op overlijden en langleven met elkaar. Kiest u niet voor het CVP? Dan blijft u pensioenkapitaal opbouwen en beleggen volgens uw eerder gekozen risicoprofiel.

Bekijk voor meer uitleg de video:

video Omzetting van kapitaal

Vanaf uw pensioendatum of uiterlijk vanaf 68 jaar
Op uw pensioendatum of uiterlijk op uw 68e kiest u definitief of u deelneemt aan het CVP. Kiest u voor het CVP? Dan krijgt u vanaf uw pensionering een variabel pensioen van SNPS. De resultaten van uw beleggingen worden jaarlijks verwerkt in uw pensioen. Om grote schommelingen tegen te gaan, worden de resultaten over 5 jaar verwerkt. Uw pensioen zal dus per jaar variëren. Kiest u niet voor het CVP? Dan koopt u met uw pensioenkapitaal zelf een pensioenuitkering in bij een externe pensioenuitvoerder.

 

Het resultaat van uw CVP in 2018 is verwerkt
In 2018 was het resultaat  
SNPS bruto pensioenregeling -2,3%
SNPS netto pensioenregeling -2,5%

In 2017 was het resultaat  
SNPS bruto pensioenregeling +1,6%
SNPS netto pensioenregeling +1,3%

Om grote schommelingen te voorkomen wordt het resultaat gespreid over 5 jaar. Bekijk voor meer uitleg de video Spreiding van resultaten.

video Spreiding van resultaten

U vindt de laatste stand van uw gegevens bij mijn-Shellpensioen
Het is belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten, zeker wanneer uw pensioen in hoogte kan variëren Jaarlijks ontvangt u van ons het wettelijk verplichte bericht met daarin uw opgebouwde kapitaal en aanspraken tot en met 1 januari van dat jaar. Dat bericht heet het Uniforme Pensioenoverzicht. De actuele stand van zaken vindt u op mijn-Shellpensioen.

Meer uitleg
Lees meer in de brochure over het CVP of bekijk de meestgestelde vragen over het CVP.