CVP (Collectief Variabel Pensioen)

Neemt u deel aan de SNPS-pensioenregeling en/of aan de Shell Nettopensioenregeling? Dan kunt u vanaf 58 jaar een voorlopige keuze maken om later een vast of een variabel pensioen te ontvangen. Kiest u voor een variabel pensioen, dan gaat u meedoen met het Collectief Variabel pensioen (CVP) bij SNPS. Heeft u liever een vast pensioen? Dan koopt u met uw pensioenkapitaal zelf een pensioenuitkering in bij een externe pensioenuitvoerder.

U maakt een voorlopige keuze in het jaar dat u 58 wordt
In het jaar dat u 58 wordt, nodigen we u uit om een voorlopige keuze te maken voor een vast of variabele pensioenuitkering. Kiest u voor een variabele uitkering, dan doet u mee aan het CVP. We zetten dan uw pensioenkapitaal tot uw pensioendatum geleidelijk om naar (variabele) pensioenaanspraken in het CVP. Uw pensioenkapitaal wordt binnen het CVP belegd volgens een vaste, collectieve beleggingsmix. Het voordeel hiervan is dat u, ook na uw pensioendatum, nog kan profiteren van gemaakte beleggingsrendementen. Daar staat wel tegenover dat uw pensioenuitkering ook naar beneden kan gaan, als rendementen tegenvallen. Om grote schommelingen in de hoogte van uw uitkering tegen te gaan, worden de in het CVP gemaakte resultaten over 5 jaar gespreid. Deelnemers delen daarnaast risico's op overlijden en langleven met elkaar.

Heeft u later liever een vast pensioen en kiest u niet voor het CVP? Dan blijft u pensioenkapitaal opbouwen en beleggen volgens uw eerder gekozen risicoprofiel. Op uw pensioendatum koopt u met het door u opgebouwde pensioenkapitaal dan een pensioenuitkering aan bij een externe pensioenuitvoerder. De hoogte van deze uitkering staat dan gedurende de rest van uw leven vast. Deze wijzigt niet meer, zowel niet naar boven als naar beneden.

Op de pensioendatum krijgt u de mogelijkheid om uw eerder gemaakte keuze nog te wijzigen. Bekijk de video Omzetten van kapitaal onderaan voor meer uitleg.

In de afgelopen jaren zijn in het CVP de volgende resultaten bereikt
Deze resultaten worden elk jaar per 1 juli (gespreid over 5 jaar) in uw pensioenuitkering verwerkt. In juli ontvangt u een brief met de gevolgen voor uw pensioen.

In 2019 was het resultaat  
SNPS bruto pensioenregeling +3,02%
SNPS nettopensioenregeling +2,77%
In 2018 was het resultaat  
SNPS bruto pensioenregeling -2,3%
SNPS nettopensioenregeling -2,5%
In 2017 was het resultaat  
SNPS bruto pensioenregeling +1,6%
SNPS nettopensioenregeling +1,3%

Bekijk de video Spreiding van resultaten onderaan voor meer uitleg.

U vindt de laatste stand van uw gegevens bij mijn-Shellpensioen
Het is belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten, zeker wanneer uw pensioen in hoogte kan variëren. De actuele stand van zaken over uw CVP-aanspraken vindt u op mijn-Shellpensioen.

Meer uitleg
Lees meer in de brochure over het CVP of bekijk de veelgestelde vragen over het CVP. Ook hebben we voor u in het kort opgenomen welke stappen u dient te maken voordat u een voorlopige keuze maakt .

Lees voor meer uitleg de presentatie van het CVP-webinar inclusief antwoord op de gestelde vragen.