Pensioen bij SSPF

Kwam u vóór 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds) uw pensioen. Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal, of lees meer over uw pensioen in het Pensioen 1-2-3.

Uw pensioen bij SSPF
Uw pensioenregeling is een middelloonregeling. U bouwt elk jaar een deel pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarmee krijgt u later een pensioenuitkering die gebaseerd is op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw dienstverband bij Shell heeft verdiend.

Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, zijn er regelingen voor uw partner en/of kinderen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Alle afspraken over uw pensioen staan in het Reglement VI.

Uw pensioen wordt jaarlijks geïndexeerd
Het pensioen dat u heeft opgebouwd wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit gebeurt automatisch. Uw pensioen groeit dan mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland. Verdient u op fulltimebasis meer dan het wettelijk fiscale maximum voor uw regeling (2021: € 103.887,-)? Dan kunt u meedoen met de Shell Nettopensioenregeling . U bouwt dan in de Shell Nettopensioenregeling op vanaf € 100.861,- (2021).