Pensioen bij SSPF

Kwam u vóór 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds) uw pensioen.

Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal.

Uw pensioen bij SSPF
Uw pensioenregeling is een middelloonregeling. U bouwt elk jaar een deel pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarmee krijgt u later een pensioenuitkering die gebaseerd is op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw dienstverband bij Shell heeft verdiend.

Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, zijn er regelingen voor uw partner en/of kinderen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Alle afspraken over uw pensioen staan in Reglement VI. Dit reglement geldt voor iedereen bij SSPF pensioen opbouwt of heeft opgebouwd.

Lees meer over uw pensioen in het Pensioen 1-2-3.

Uw pensioen wordt jaarlijks geïndexeerd
Het pensioen dat u heeft opgebouwd wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit gebeurt automatisch. Uw pensioen groeit dan mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland. Verdient u op fulltimebasis meer dan het wettelijk fiscale maximum voor uw regeling (2020: € 101.963,-)? Dan kunt u voor uw salaris hierboven meedoen met de Shell Nettopensioenregeling.