Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 6 leden en vertegenwoordigt de werkgever en deelnemers. Vertegenwoordigers voor de pensioengerechtigden worden benoemd zodra het aantal pensioengerechtigden 10% of meer bedraagt van het totale deelnemersbestand. Dit is nu nog niet het geval.

Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan

  • 2 werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum B.V.
  • 4 vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. De Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks achteraf (over het voorgaande kalenderjaar) een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Hiernaast heeft het verantwoordingsorgaan specifieke adviesrechten.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan om zijn taken uit te voeren zijn gebaseerd op de Pensioenwet en op de statuten van het pensioenfonds.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Namens de werkgever Namens de werknemers
Inge Spaanderman, voorzitter Hans van Gulik
Pascal Lelkens Lotte Lijnzaad
  Victor Vertregt
  Gerard Poolman