Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 6 leden en vertegenwoordigt de werkgever en deelnemers. Vertegenwoordigers voor de pensioengerechtigden worden benoemd zodra het aantal pensioengerechtigden 10% of meer bedraagt van het totale deelnemersbestand. Dit is nu nog niet het geval.

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks achteraf (het voorgaande kalenderjaar) een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Hiernaast heeft het verantwoordingsorgaan specifieke adviesrechten.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan om zijn taken uit te voeren zijn gebaseerd op de Pensioenwet en op de Statuten van het pensioenfonds.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Namens de werkgever Namens de werknemers
Wilbert Huijbens, voorzitter Hans van Gulik
Anora de Rijck Marije Verbeek
  Björn de Mönnink
  Victor Vertregt