Pensioen in het buitenland

Woon je na je pensionering in het buitenland? Dan blijf je recht houden op het pensioen dat je in Nederland hebt opgebouwd.

Pensioen ontvangen in het buitenland
Je kunt je pensioen op een buitenlandse bankrekening laten uitbetalen. Hier zijn vaak wel extra kosten van de bank aan verbonden.

  • Voor je SNPS pensioen betaal je alle bankkosten voor het overmaken van je uitkering zelf.
  • Voor je SSPF pensioen worden de kosten gedeeld tussen jou en SSPF.

Weet je niet of je een SNPS of SSPF pensioen ontvangt? Dat kun je zien aan de datum waarop je je pensioen uitbetaald krijgt.

Betaaldata
Je pensioen wordt per maand betaald. Voor betalingen binnen Europa kun je uitgaan van de standaard betaaldata. Betalingen naar landen buiten Europa duren gemiddeld 4 werkdagen. De betaling loopt via ABN AMRO. ABN AMRO werkt met een aantal banken samen (pdf). Heb je een betaalrekening bij 1 van deze banken? Dan ontvang je je pensioenuitkering vaak sneller.

Bewijs van in leven zijn
We vragen je om 1 keer per jaar het formulier 'Bewijs van in leven zijn' (pdf) (of: 'Attestatie de vita') in te vullen en naar ons toe te sturen. Zo weten we dat jouw pensioenuitkering terecht wordt uitgekeerd. We sturen hiervoor digitaal een notificatie. Zorg dat je e-mailadres bij ons bekend is via mijn-Shellpensioen. Hebben wij jouw e-mailadres niet? Dan sturen wij een formulier naar het adres dat bij ons bekend is. Vul het formulier in en laat het door een bevoegde instantie ondertekenen. Stuur ons daarna het formulier met een officiële stempel of verklaring van echtheid. Als we geen 'Bewijs van in leven zijn' ontvangen, stoppen wij je pensioenuitkering.

Wijzigen bankrekeningnummer
Heb je een ander bankrekeningnummer? Stuur ons dit dan schriftelijk, of gescand per e-mail. Stuur ons daarbij ook een kopie van je identiteitsbewijs (maak je BSN en pasfoto onleesbaar).