Pensioen in het buitenland

Woon je na je pensionering in het buitenland? Dan blijf je recht houden op het pensioen dat je in Nederland hebt opgebouwd.

Pensioen ontvangen in het buitenland
Je kunt je pensioen op een buitenlandse bankrekening laten uitbetalen. Hier zijn vaak wel extra kosten van de bank aan verbonden.

  • Voor je SNPS pensioen betaal je alle bankkosten voor het overmaken van je uitkering zelf.
  • Voor je SSPF pensioen worden de kosten gedeeld tussen jou en SSPF.

Weet je niet of je een SNPS of SSPF pensioen ontvangt? Dat kun je zien aan de datum waarop je je pensioen uitbetaald krijgt.

Betaaldata
Je pensioen wordt per maand betaald. Voor betalingen binnen Europa kun je uitgaan van de standaard betaaldata. Betalingen naar landen buiten Europa duren gemiddeld 4 werkdagen. De betaling loopt via ABN AMRO. ABN AMRO werkt met een aantal banken samen (pdf). Heb je een betaalrekening bij 1 van deze banken? Dan ontvang je je pensioenuitkering vaak sneller.

Bewijs van in leven zijn 
We vragen je om 1 keer per jaar het 'Bewijs van in leven zijn' naar ons toe te sturen. Met dit bewijs weten we zeker dat jouw pensioenuitkering terecht wordt uitgekeerd. Je deelt het bewijs veilig en snel via de app ReadID Ready. Of via het formulier dat je van ons ontvangt. Dit formulier moet wel door een bevoegde instantie ingevuld worden. Dat kost vaak veel tijd. We raden je daarom aan om de app te gebruiken. In beide gevallen krijg je een e-mail of brief van ons met het verzoek om het ‘Bewijs van in leven zijn’ te sturen. Als we deze niet ontvangen, stopt je uitkering. 

Wil je precies weten hoe het doorgeven via de ReadID Ready app werkt? Lees hier verder.

Wijzigen bankrekeningnummer
Heb je een ander bankrekeningnummer? Stuur ons dit dan schriftelijk, of gescand per e-mail. Stuur ons daarbij ook een kopie van je identiteitsbewijs (maak je BSN en pasfoto onleesbaar).