Pensioen in het buitenland

Woont u na uw pensionering in het buitenland? Dan blijft u recht houden op het pensioen dat u in Nederland heeft opgebouwd.

Pensioen ontvangen in het buitenland
U kunt uw pensioen op een buitenlandse bankrekening laten uitbetalen. Hier zijn vaak wel extra kosten van de bank aan verbonden.

  • Voor uw SNPS pensioen betaalt u alle bankkosten voor het overmaken van uw uitkering zelf.
  • Voor uw SSPF pensioen worden de kosten gedeeld tussen u en SSPF.

Weet u niet of u een SNPS of SSPF pensioen ontvangt? Dat kunt u zien aan de datum waarop u uw pensioen uitbetaald krijgt.

Betaaldata
Uw pensioen wordt per maand betaald. Voor betalingen binnen Europa kunt u uitgaan van de standaard betaaldata. Betalingen naar landen buiten Europa duren gemiddeld 4 werkdagen. De betaling loopt via ABN AMRO. ABN AMRO werkt met een aantal banken samen. Heeft u een betaalrekening bij 1 van deze banken? Dan ontvangt u uw pensioenuitkering vaak sneller.

Bewijs van in leven zijn
We vragen u om 1 keer per jaar het formulier 'Bewijs van in leven zijn' (of: 'Attestatie de vita') in te vullen en naar ons toe te sturen. Zo weten we dat uw pensioenuitkering terecht wordt uitgekeerd. We sturen hiervoor digitaal een notificatie. Zorg dat uw e-mailadres bij ons bekend is via mijn-Shellpensioen. Hebben wij uw e-mailadres niet? Dan sturen wij een formulier naar het adres dat bij ons bekend is. Vul het formulier in en laat het door een bevoegde instantie ondertekenen. Stuur ons daarna het formulier met een officiële stempel of verklaring van echtheid. Als we geen 'Bewijs van in leven zijn' ontvangen, stoppen wij uw pensioenuitkering.

Wijzigen bankrekeningnummer
Heeft u een ander bankrekeningnummer? Stuur ons dit dan schriftelijk, of gescand per e-mail. Stuur ons daarbij ook een kopie van uw identiteitsbewijs (maak uw BSN en pasfoto onleesbaar).