Pensioen in het buitenland

Woont u na uw pensionering in het buitenland? Dan blijft u recht houden op het pensioen dat u in Nederland heeft opgebouwd.

Pensioen uitbetalen in het buitenland
U kunt uw pensioen buiten Nederland laten uitbetalen. Als hier transactiekosten van de bank aan verbonden zijn, moet u deze zélf betalen.

Betaaldata
Uw pensioen wordt per maand betaald. Voor betalingen binnen Europa kunt u uitgaan van de standaard betaaldata. Betalingen naar landen buiten Europa duren gemiddeld 4 werkdagen.

Bewijs van in leven
We vragen u om 1 keer per jaar het formulier 'Bewijs van in leven zijn' (of: 'Attestatie de vita') in te vullen en naar ons toe te sturen. Zo weten we dat uw pensioenuitkering terecht wordt uitgekeerd. We sturen hiervoor een formulier naar het adres dat bij ons bekend is. Vul het formulier in en laat het door een bevoegde instantie ondertekenen. Stuur het formulier daarna met een officiële stempel of verklaring van echtheid naar ons terug. Als we geen 'Bewijs van in leven' ontvangen, stoppen wij uw pensioenuitkering.

Wijzigen bankrekeningnummer
Heeft u een ander bankrekeningnummer? Geef dit dan schriftelijk (of gescand per e-mail) aan ons door. Stuur daarbij ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee.