Verantwoord beleggen

Op het gebied van verantwoord beleggen heeft SNPS de beleggingsovertuiging dat betrokken aandeelhouderschap goed bestuur en verantwoord ondernemen stimuleert.

SNPS is nog jong en belegt haar vermogen in beleggingsfondsen die door externe vermogensbeheerders worden beheerd. SNPS is daarom geen juridisch eigenaar van de beleggingen die in deze fondsen worden aangehouden. Zolang dit het geval is geeft SNPS invulling aan deze beleggingsovertuiging met een afgeleid ‘responsible ownership’ beleid. Dit betekent dat het bestuur zich er bij (de keuze voor) een externe vermogensbeheerder ten minste van vergewist dat die een passend stem- en engagementbeleid heeft, daaraan ook daadwerkelijk uitvoering geeft en daarover rapporteert. Bij voorkeur is dit beleid geënt op de ‘Global Compact’ criteria die in Verenigde Naties-verband zijn geformuleerd met betrekking tot verantwoord ondernemen. Deze criteria zijn gericht op de naleving van internationale mensenrechten en arbeidsrechten, het milieu en corruptiebestrijding.

Sustainable Development Goals
Het bestuur van SNPS erkent het belang van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
In 2018 heeft het bestuur van SNPS het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen getekend.

Daarnaast laat het bestuur bij de keuze voor een externe vermogensbeheerder meewegen dat deze in verdergaande mate duurzaamheidscriteria hanteert bij de invulling van het beleggingsbeleid van het beleggingsfonds waarin SNPS overweegt te beleggen. Het bestuur laat zich hierbij bijstaan door de aangestelde fiduciair vermogensbeheerder.

In ieder geval één keer per jaar zal het bestuur in een vergadering vaststellen of externe vermogensbeheerders die (een deel van) het vermogen van SNPS beheren over het voorgaande jaar hun beleid op dit gebied, naar de mening van het bestuur, adequaat hebben uitgevoerd.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op het terrein van Verantwoord Beleggen in de markt nauwlettend en bespreekt in ieder geval één keer per jaar of het Beleid inzake Verantwoord Beleggen aanpassing behoeft.