Pensioenoverzicht (UPO)

Weet u al hoeveel pensioen u straks krijgt? U ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Hierop vindt u de stand van uw pensioen bij Shell. U vindt uw UPO bij mijn-Shellpensioen.

Bekijk het overzicht van uw pensioen
In mijn-Shellpensioen hebben we alle belangrijke informatie over uw pensioen verzameld. U kunt daar bijvoorbeeld uw pensioenoverzicht online bekijken.

mijn-Shellpensioen

Tekst gaat verder onder de video

Hoe wordt mijn pensioen ingeschat?
Neemt u deel aan de pensioenregeling van SNPS? Dan beleggen wij de beschikbare premie voor u. Daarmee bouwt u ieder jaar een deel van uw pensioenkapitaal op. De totale waarde van de beleggingen is uw pensioenkapitaal. Hiervan koopt u op uw pensioendatum uw pensioen. Hoeveel pensioen u krijgt, ligt daarom niet vast. De waarde van de beleggingen kunnen veranderen. Hoeveel pensioen u kunt kopen, hangt onder andere af van uw totale pensioenkapitaal, de rentestand en de levensverwachting op het moment dat u met pensioen gaat.

Bekijk hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt
Op uw Uniform Pensioenoverzicht leest u 1 keer per jaar hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd. En wat u naar verwachting nog zult opbouwen. Ook leest u hoeveel pensioen u hiermee later naar verwachting van uw pensioenfonds krijgt. Dit is gebaseerd op scenario’s van De Nederlandsche Bank (DNB). De scenario’s gaan uit van een set van toekomstige economische verwachtingen, zoals de rente, rendementen en de mogelijke waardevermindering van geld (inflatie). DNB levert jaarlijks nieuwe scenario’s aan. Pensioenfondsen zijn verplicht om met deze scenario’s te rekenen.

Er is verschil tussen uw UPO en mijn-Shellpensioen
Uw UPO geeft altijd de stand van 1 januari van dat jaar weer. De inschatting op mijn-Shellpensioen is gebaseerd op de meest actuele gegevens.

Op uw UPO ziet u ook hoeveel risico u loopt
Op het UPO staat uw pensioen als het economisch meezit of tegenzit. U ziet een schatting van uw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen.

Bekijk de video van mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) voor meer uitleg over de verschillende scenario’s:

Tekst gaat verder onder de video

Bereken of u belastingvriendelijk extra pensioen kunt opbouwen
Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling? Op het UPO ziet u de netto betaalde premies voor de berekening van uw jaarruimte. Hierbij gaan wij uit van de gegevens die wij van uw werkgever ontvingen. De jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. Wilt u uw jaarruimte berekenen? Gebruik dan de Rekenhulp Lijfrentepremie op Belastingdienst.nl. Of vraag een financieel adviseur u te helpen.

Verklaring verschillen UPO en mijnpensioenoverzicht.nl
De bedragen uit uw Uniform pensioenoverzicht (UPO) van Shell en de bedragen in mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) zijn niet helemaal gelijk. Dit komt omdat er verschillende uitgangspunten worden gebruikt:

  • UPO: toont brutobedragen - MPO: toont nettobedragen.
  • UPO: worden alleen de gegevens van de Shell-regeling gebruikt - MPO: alle pensioenen (m.u.v. netto pensioenregelingen).
  • UPO: hier wordt de pensioenleeftijd van Shell aangehouden - MPO: uw pensioen wordt berekend vanaf de AOW-datum.
  • UPO: wordt jaarlijks opgemaakt - MPO: wordt 4 keer per jaar geactualiseerd.

Extra uitleg bij de bedragen