Pensioenoverzicht (UPO)

Weet je al hoeveel pensioen je straks krijgt? Je ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons.

Bekijk het overzicht van je pensioen
Op het UPO vind je de stand van jouw pensioen bij Shell. Je vindt het overzicht in mijn-Shellpensioen.

mijn-Shellpensioen

Tekst gaat verder onder de video

Hoe wordt mijn pensioen ingeschat?
Neem je deel aan de pensioenregeling van SNPS? Dan beleggen wij de beschikbare premie voor jou. Daarmee bouw je ieder jaar een deel van je pensioenkapitaal op. De totale waarde van de beleggingen is jouw pensioenkapitaal. Hiervan koop je op je pensioendatum je pensioen. Hoeveel pensioen je krijgt, ligt daarom niet vast. De waarde van de beleggingen kunnen veranderen. Hoeveel pensioen je kunt kopen, hangt onder andere af van je totale pensioenkapitaal, de rentestand en de levensverwachting op het moment dat je met pensioen gaat.

Bekijk hoeveel pensioen je naar verwachting krijgt
Op je Uniform Pensioenoverzicht lees je 1 keer per jaar hoeveel pensioenkapitaal je hebt opgebouwd. En wat je naar verwachting nog zult opbouwen. Ook lees je hoeveel pensioen je hiermee later naar verwachting van jouw pensioenfonds krijgt. De verwachte hoogte van je pensioen is gebaseerd op scenario’s van De Nederlandsche Bank (DNB). De scenario’s gaan uit van een set van toekomstige economische verwachtingen. De afgelopen maanden is de rente erg gestegen. Daarmee zijn de verwachte toekomstige rendementen toegenomen en kan met het opgespaarde pensioenkapitaal meer pensioen worden aangekocht. Dit kan als gevolg hebben dat jouw verwachte pensioen is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Er is verschil tussen je UPO en mijn-Shellpensioen
Je UPO geeft altijd de stand van 1 januari van dat jaar weer. Op mijn-Shellpensioen zie je bij “Mijn pensioen bij…” ook de verwachte hoogte van jouw pensioen op pensioendatum. De inschatting op mijn-Shellpensioen is altijd het meest actueel. je ziet daarom een verschil tussen uw UPO en mijn-Shellpensioen.

Op jouw UPO zie je ook hoeveel risico je loopt
Op het UPO staat jouw pensioen als het economisch meezit of tegenzit. Je ziet een schatting van jouw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen.

Bekijk de video van mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) voor meer uitleg over de verschillende scenario’s:

Tekst gaat verder onder de video

Per 1 februari 2023 wijzigt de fiscale grens voor deelname aan de Shell Nettopensioenregeling
Je neemt deel aan de Shell Nettopensioenregeling als je salaris hoger is dan de fiscale grens. In 2023 is deze grens gestegen. Hierdoor leg je meer premie in in de bruto pensioenregeling en minder in de Nettopensioenregeling. Dit is nog niet verwerkt in het UPO van 2023. Je ziet dit wel terug in de prognoses op mijn-Shellpensioen.

  • Neem je deel aan de SSPF bruto pensioenregeling (voor 1 juli 2013 in dienst)? Dan neem je in 2023 deel aan de Nettopensioenregeling als je meer dan € 119.278,- verdient.
  • Neem je deel aan de SNPS bruto pensioenregeling (op of na 1 juli 2013 in dienst)? Dan neem je in 2023 deel aan de Nettopensioenregeling als je meer dan € 113.995,- verdient.

Bereken of je belastingvriendelijk extra pensioen kunt opbouwen
Neem je deel aan de Nettopensioenregeling? Op het UPO zie je de netto betaalde premies voor de berekening van jouw jaarruimte. Hierbij gaan wij uit van de gegevens die wij van jouw werkgever ontvingen. De jaarruimte is het bedrag dat je van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouw je minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heb je jaarruimte. Wil je jouw jaarruimte berekenen? Gebruik dan de Rekenhulp Lijfrentepremie op Belastingdienst.nl.Of vraag een financieel adviseur om hulp.

Verklaring verschillen UPO en mijnpensioenoverzicht.nl
De bedragen uit uw Uniform pensioenoverzicht (UPO) van Shell en de bedragen in mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) zijn niet helemaal gelijk. Dit komt omdat er verschillende uitgangspunten worden gebruikt:

  • UPO: toont brutobedragen - MPO: toont nettobedragen.
  • UPO: worden alleen de gegevens van de Shell-regeling gebruikt - MPO: alle pensioenen.
  • UPO: hier wordt de pensioenleeftijd van Shell aangehouden - MPO: uw pensioen wordt berekend vanaf de AOW-datum.
  • UPO: wordt jaarlijks opgemaakt - MPO: wordt 4 keer per jaar geactualiseerd.