Pensioenoverzicht (UPO)

Weet je al hoeveel pensioen je straks krijgt? Je ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons.

Bekijk het overzicht van je pensioen
Op het UPO vind je de stand van jouw pensioen bij Shell. Je vindt het overzicht in mijn-Shellpensioen.

mijn-Shellpensioen

Tekst gaat verder onder de video

Hoe wordt mijn pensioen ingeschat?
Neem je deel aan de pensioenregeling van SNPS? Dan beleggen wij de beschikbare premie voor jou. Daarmee bouw je ieder jaar een deel van je pensioenkapitaal op. De totale waarde van de beleggingen is jouw pensioenkapitaal. Hiervan koop je op je pensioendatum je pensioen. Hoeveel pensioen je krijgt, ligt daarom niet vast. De waarde van de beleggingen kunnen veranderen. Hoeveel pensioen je kunt kopen, hangt onder andere af van je totale pensioenkapitaal, de rentestand en de levensverwachting op het moment dat je met pensioen gaat. Lees meer.

Bekijk hoeveel pensioen je naar verwachting krijgt
Op je Uniform Pensioenoverzicht lees je 1 keer per jaar hoeveel pensioenkapitaal je hebt opgebouwd. En wat je naar verwachting nog zult opbouwen. Ook lees je hoeveel pensioen je hiermee later naar verwachting van jouw pensioenfonds krijgt. De verwachte hoogte van je pensioen is gebaseerd op scenario’s van De Nederlandsche Bank (DNB). De scenario’s gaan uit van een set van toekomstige economische verwachtingen. DNB past elk jaar de scenario’s aan. Dit kan gevolgen hebben voor jouw verwachte pensioen ten opzichte van vorig jaar. Bekijk de actuele stand van jouw SNPS-kapitaal op mijn-shellpensioen.

Heb je in het verleden AOW-compensatie opgebouwd?
Als jij (of je partner) tot en met 2006 voor Shell in het buitenland hebt gewerkt, heb je mogelijk AOW-compensatie opgebouwd. Dit was een regeling waarbij Shell de inleg voor de gemiste opbouw van de AOW-betaalde. In de bedragen in het UPO is rekening gehouden met de AOW-compensatie. Deze AOW-compensatie ontvang je automatisch wanneer je met pensioen bent en de geldende AOW-leeftijd bereikt. AOW-compensatie hoef je zelf niet aan te vragen. De AOW-compensatie is een oude regeling en kan afwijken van de op dit moment geldende AOW-leeftijd. Wil je weten of voor jou deze regeling ook geldt? Neem dan contact  met ons op.

Er is verschil tussen je UPO en mijn-Shellpensioen
Je UPO geeft altijd de stand van 1 januari van dat jaar weer. Op mijn-Shellpensioen zie je bij “Mijn pensioen bij…” ook de verwachte hoogte van jouw pensioen op pensioendatum. De inschatting op mijn-Shellpensioen is altijd het meest actueel. je ziet daarom een verschil tussen uw UPO en mijn-Shellpensioen.

Op jouw UPO zie je ook hoeveel risico je loopt
Op het UPO staat jouw pensioen als het economisch meezit of tegenzit. Je ziet een schatting van jouw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen.

Bekijk de video van mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) voor meer uitleg over de verschillende scenario’s:

Tekst gaat verder onder de video

Per 1 februari 2024 wijzigt de fiscale grens voor deelname aan de Shell Nettopensioenregeling
Je neemt deel aan de Shell Nettopensioenregeling als je salaris hoger is dan de fiscale grens. In 2024 is deze grens gestegen. Hierdoor leg je meer premie in in de bruto pensioenregeling en minder in de Nettopensioenregeling. Dit is nog niet verwerkt in het UPO van 2024. Je ziet dit wel terug in de prognoses op mijn-Shellpensioen.

  • Neem je deel aan de SSPF bruto pensioenregeling (voor 1 juli 2013 in dienst)? Dan neem je in 2024 deel aan de Nettopensioenregeling als je meer dan € 127.603,- verdient.
  • Neem je deel aan de SNPS bruto pensioenregeling (op of na 1 juli 2013 in dienst)? Dan neem je in 2024 deel aan de Nettopensioenregeling als je meer dan € 121.951,- verdient.

Bereken of je belastingvriendelijk extra pensioen kunt opbouwen
Neem je deel aan de Nettopensioenregeling? Op het UPO zie je de netto betaalde premies voor de berekening van jouw jaarruimte. Hierbij gaan wij uit van de gegevens die wij van jouw werkgever ontvingen. De jaarruimte is het bedrag dat je van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouw je minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heb je jaarruimte. Wil je jouw jaarruimte berekenen? Gebruik dan de Rekenhulp Lijfrentepremie op Belastingdienst.nl.Of vraag een financieel adviseur om hulp.

Verklaring verschillen UPO en mijnpensioenoverzicht.nl
De bedragen uit uw Uniform pensioenoverzicht (UPO) van Shell en de bedragen in mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) zijn niet helemaal gelijk. Dit komt omdat er verschillende uitgangspunten worden gebruikt:

  • UPO: toont brutobedragen - MPO: toont nettobedragen.
  • UPO: worden alleen de gegevens van de Shell-regeling gebruikt - MPO: alle pensioenen.
  • UPO: hier wordt de pensioenleeftijd van Shell aangehouden - MPO: uw pensioen wordt berekend vanaf de AOW-datum.
  • UPO: wordt jaarlijks opgemaakt - MPO: wordt 4 keer per jaar geactualiseerd.