Financiƫle situatie

Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. Hiervoor gebruiken we de dekkingsgraad.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de verplichtingen die het fonds is aangegaan (de uitkeringen die het fonds nu en in de toekomst moet doen) en de bezittingen die hier tegenover staan. De dekkingsgraad geeft de financiële situatie op 1 moment weer. Het laat dus zien of het pensioenfonds - op het meetmoment - voldoende middelen heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden weer. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, kijkt het pensioenfonds naar de beleidsdekkingsgraad. Op deze manier zijn beleidsbesluiten minder afhankelijk van 1 meetmoment.

Huidige stand dekkingsgraad
Per 30 juni 2024 bedraagt de dekkingsgraad van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) 135,4%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt daarmee 136,4%. In de grafiek wordt dit over het afgelopen jaar grafisch weergegeven.

Grafiek verloop dekkingsgraad SSPF tot en met juni 2024 

Uitleg bij de grafiek
Naast de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zie je in de grafiek de volgende cijfers:

  • Minimale vereiste dekkingsgraad
    Pensioenfondsen moeten buffers aanhouden voor de risico’s die ze lopen. De minimale buffer bedraagt 5%. Als de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% (rode lijn) komt, is er sprake van een dekkingstekort.

  • Vereiste dekkingsgraad
    Een pensioenfonds moet ook een buffer aanhouden voor beleggingsrisico’s (groene lijn). Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, is er sprake van een reservetekort.

Als niet aan bovenstaande buffervereisten voldaan wordt, moet het pensioenfonds een plan indienen bij de toezichthouder (DNB). In dit plan moet het fonds aantonen dat het binnen een bepaalde periode weer over voldoende buffers beschikt.