Disclaimer

Deze informatie wordt onder alle voorbehoud verstrekt. U kunt aan deze informatie op geen enkele wijze rechten ontlenen. Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS), Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) en Achmea Pensioenservices zijn derhalve niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele fouten of onvolledigheden in deze informatie.

Maatschappijen waarin Shell direct of indirect deelnemingen heeft zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In de teksten op deze website wordt het collectieve begrip ‘Shell’ gebruikt om de verschillende aangesloten Shell werkgevers en joint ventures aan te duiden. Noch SNPS, noch SSPF, noch Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN), noch Shell Asset Management Company B.V. (SAMCo), noch hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het bezoeken of gebruiken van deze site dan wel de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze site.

SNPS en SSPF behouden zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze site. Informatie die via deze site of via e-mail wordt gestuurd wordt op een niet-confidentiële basis gestuurd.