Variabel of vast pensioen

Bij de pensioenregeling van SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Op uw pensioendatum koopt u hiervan een variabel of vast pensioen in.

U kiest voor het Collectief Variabel Pensioen (CVP)
Vanaf 58 jaar kunt u voorlopig kiezen voor het Collectief Variabel Pensioen (CVP). U start dan met het jaarlijks inkopen van collectieve aanspraken. Bij het CVP krijgt u vanaf uw pensioendatum een variabele pensioenuitkering. Uw pensioen blijft ook na uw pensioendatum renderen. Op uw pensioendatum kiest u definitief of u meedoet met het CVP.

U kiest niet voor het Collectief Variabel Pensioen (CVP)
Dan verandert er tot uw pensioendatum niets in de opbouw van uw pensioen. Op uw pensioendatum kunt u opnieuw voor het CVP kiezen. Wilt u alsnog niet meedoen met het CVP? Dan koopt u van uw pensioenkapitaal zelf een verplichte vaste pensioenuitkering in bij een externe verzekeraar.

Hoe regelt u het?
Rond uw 58e krijgt u van ons een keuzeformulier voor het CVP. Daarin bevestigt u het jaarlijks stapsgewijs omzetten van individueel kapitaal in collectieve aanspraken. 6 maanden voor uw pensioendatum krijgt u van ons opnieuw een keuzeformulier. U kiest dan definitief voor het CVP of voor een vast pensioen bij een externe verzekeraar.

Naar alle formulieren