Variabel of vast pensioen

Bij de pensioenregeling van SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Op uw pensioendatum koopt u hiervan een variabel of vast pensioen in. Deze keuze geldt zowel voor het ouderdoms- als partnerpensioen.

Vast pensioen: u koopt zelf een uitkering
Bij een vaste pensioenuitkering koopt u op uw pensioendatum met uw pensioenkapitaal in één keer een uitkering. U doet dat zelf bij een externe pensioenuitvoerder naar keuze. Afhankelijk van de gekozen pensioenuitvoerder, heeft u meestal aanvullende pensioenkeuzes. Op pensioendatum staat vast hoeveel u elke maand krijgt.

Variabel pensioen: uw pensioen blijft belegd
U doet mee aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP) van SNPS. Uw pensioen blijft ook na ingang van uw pensioen belegd. Zo kunt u profiteren van positieve beleggingsresultaten. Andersom, als de beleggingen dalen heeft u hiervan ook het nadeel. De resultaten - winsten en verliezen - worden in het CVP gespreid over 5 jaar in uw pensioen verwerkt. Zo voorkomen we grote schommelingen in uw pensioen, maar hierdoor varieert uw pensioen wel van jaar tot jaar.

Bekijk de video Spreiding van resultaten onderaan voor meer uitleg.

In het jaar dat u 58 wordt maakt u een voorlopige keuze
In het jaar dat u 58 jaar wordt, maakt u een voorlopige keuze voor een vast of een variabel pensioen. Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze.

U bepaalt zelf wat bij uw financiële situatie past
Hieronder hebben wij voor zowel een vast als een variabel pensioen de kenmerken voor u op een rij gezet:

Vast pensioen

  • U heeft zekerheid over de hoogte van uw pensioen.
  • U bent bij de inkoop van uw uitkering afhankelijk van de rentestand op dat moment.
  • Omdat uw pensioen niet wordt belegd, profiteert u niet van positieve beleggingsresultaten. Andersom, als de beleggingen dalen heeft u hiervan ook geen nadeel.

Variabel pensioen

  • Uw pensioenuitkering verandert elk jaar.
  • U heeft minder risico omdat uw pensioen vanaf uw 58e geleidelijk wordt ingekocht.
  • U profiteert van positieve beleggingsresultaten. Andersom, als de beleggingen dalen heeft u hiervan ook het nadeel.
  • Een variabel pensioen (CVP) levert naar verwachting op termijn een hoger pensioen op dan een vaste uitkering. Maar in slechte tijden is er ook een risico dat het CVP lager dan een vaste uitkering uitkomt.