Variabel of vast pensioen

Bij de pensioenregeling van SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) bouw je een eigen pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum koop je hiervan een variabel of vast pensioen in. Deze keuze geldt zowel voor het ouderdoms- als partnerpensioen.

Vast pensioen: je koopt zelf een uitkering
Bij een vaste pensioenuitkering koop je op je pensioendatum met je pensioenkapitaal in één keer een uitkering. Je doet dat zelf bij een externe pensioenuitvoerder naar keuze. Afhankelijk van de gekozen pensioenuitvoerder, heb je meestal aanvullende pensioenkeuzes. Op pensioendatum staat vast hoeveel je elke maand krijgt.

Variabel pensioen: je pensioen blijft belegd
Je doet mee aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP) van SNPS. Je pensioen blijft ook na ingang van je pensioen belegd. Zo kun je profiteren van positieve beleggingsresultaten. Andersom, als de beleggingen dalen heb je hiervan ook het nadeel. De resultaten - winsten en verliezen - worden in het CVP gespreid over 5 jaar in je pensioen verwerkt. Zo voorkomen we grote schommelingen in je pensioen, maar hierdoor varieert je pensioen wel van jaar tot jaar.

Bekijk de video Spreiding van resultaten onderaan voor meer uitleg.

In het jaar dat je 58 wordt maak je een voorlopige keuze
In het jaar dat je 58 jaar wordt, maak je een voorlopige keuze voor een vast of een variabel pensioen. Op je pensioendatum maak je een definitieve keuze.

Je bepaalt zelf wat bij je financiële situatie past
Hieronder hebben wij voor zowel een vast als een variabel pensioen de kenmerken voor je op een rij gezet:

Vast pensioen

  • Je hebt zekerheid over de hoogte van je pensioen.
  • Je bent bij de inkoop van je uitkering afhankelijk van de rentestand op dat moment.
  • Omdat je pensioen niet wordt belegd, profiteer je niet van positieve beleggingsresultaten. Andersom, als de beleggingen dalen heb je hiervan ook geen nadeel.

Variabel pensioen

  • Je pensioenuitkering verandert elk jaar.
  • Je hebt minder risico omdat je pensioen vanaf je 58e geleidelijk wordt ingekocht.
  • Je profiteert van positieve beleggingsresultaten. Andersom, als de beleggingen dalen heb je hiervan ook het nadeel.
  • Een variabel pensioen (CVP) levert naar verwachting op termijn een hoger pensioen op dan een vaste uitkering. Maar in slechte tijden is er ook een risico dat het CVP lager dan een vaste uitkering uitkomt.