Indexatiebeleid

Indexatie als je werkt en pensioen opbouwt en voor bepaalde uitkeringsgroepen
Als je pensioen opbouwt, wordt je opgebouwde pensioen in 2022, 2023 en 2024 onvoorwaardelijk verhoogd met 2,0% per jaar. Dit heet indexatie en vindt jaarlijks plaats op 1 februari. De werkgever besluit later of deze verhoging ook geldt voor 2025 en 2026. De onvoorwaardelijke indexatie geldt ook voor bepaalde uitkeringsgerechtigden:

  • Partnerpensioen
    Ingegaan partnerpensioen wordt met 2% per jaar verhoogd. Deze verhoging geldt tot de oorspronkelijke pensioendatum van je voormalige partner.

  • Wezenpensioen
    Ingegaan wezenpensioen wordt verhoogd met 2% per jaar.

  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)
    Het salaris, op basis waarvan we je pensioen berekenen, wordt verhoogd met 2% per jaar. De WAO / WIA-aftrek stellen we opnieuw vast op basis van de gegevens die we van UWV ontvangen.

Tot en met 2021 liet het pensioenfonds je opgebouwde pensioen ieder jaar automatisch meegroeien met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland.

De afgelopen jaren is je pensioen als volgt geïndexeerd

Jaar Indexatie Ontwikkeling salarisschalen Indexatie op basis van
2022 2,0% 0,0% onvoorwaardelijke
indexatie 2%
2021 0,0% 0,0% Ontwikkeling meerderheid
salarisschalen
Shell Nederland
2020 2,0% 2,0% Ontwikkeling meerderheid
salarisschalen
Shell Nederland
2019 1,0% 1,0% Ontwikkeling meerderheid
salarisschalen
Shell Nederland
2018 1,0% 1,0% Ontwikkeling meerderheid
salarisschalen
Shell Nederland

Indexatie als je pensioen ontvangt, óf niet meer bij Shell werkt maar nog geen pensioen ontvangt
Het pensioenfonds probeert je pensioen elk jaar te laten meestijgen met de stijging van de consumentenprijzen. Dit heet indexatie.

Deze indexatie is niet gegarandeerd. Indexeren kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Het bestuur besluit ieder jaar of het mogelijk is om de pensioenen te indexeren.

De afgelopen jaren is je pensioen als volgt geïndexeerd

Jaar Indexatie Inflatie NL (CPI-index)
2023 8,0% 12,1%
2022 5,7% (inclusief 0,7% inhaalindexatie uit 2021) 5,0%
2021 0,0% 0,7%
2020 1,6% 1,6%
2019 1,6% 1,6%
2018 2,6% (inclusief 1,1% inhaalindexatie uit 2012) 1,5%

Voor het bepalen van de verhoging van je pensioen kijken we onder andere naar het afgeleide consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens (CPI). Deze wordt maandelijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over indexatie in 2023