Indexatiebeleid

Let op: dit beleid geldt totdat ons fonds overgaat naar de nieuwe pensioenregeling op basis van de nieuwe wet voor pensioen (uiterlijk 1 januari 2027).

De pensioenaanspraken van actieve deelnemers groeien elk jaar mee met de stijging van de prijzen
Wij gaan uit van de stijging van het afgeleide prijsindexcijfer alle bestedingen zoals dat wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verhoging van de pensioenaanspraken is gelijk aan de gemiddelde stijging van dit prijsindexcijfer over de afgelopen 2 jaar met een maximum van 5%. Wij kijken voor beide jaren naar de periode van november tot november. De toeslagverlening wordt door de werkgever gefinancierd uit de premie die door Stichting Shell Pensioenfonds in rekening wordt gebracht. Deze onvoorwaardelijke verhoging vindt jaarlijks plaats op 1 februari. De verhoging geldt ook voor:

  • het verevend ouderdomspensioen van de ex-partner van een deelnemer in dienst;
  • het tot de pensioendatum uitkerende partnerpensioen, wezenpensioen en aanvullende partnerpensioen van de overleden deelnemer in of uit dienst;
  • het basissalaris voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP).

Op 1 februari 2024 (over 2023) zijn de pensioenaanspraken met 5% verhoogd. De prijsontwikkeling uitgaande van het afgeleide prijsindexcijfer alle bestedingen over de periode november 2022 tot november 2023 was 0,2%. De prijsontwikkeling uitgaande van het afgeleide prijsindexcijfer alle bestedingen over de periode november 2021 tot november 2023 was 12,1%. Het gemiddelde van deze prijsstijging over de afgelopen 2 jaar is dus 6,15%.

In de afgelopen 10 jaar verhoogden wij de pensioenen van actieve deelnemers zo:

Datum verandering           Verhoging Onze ambitie* Prijsstijging** 
1 februari 2023 5,0% 5,0% 10,0%
1 februari 2022            2,0%             2,0%   2,7%
1 februari 2021 0,0% 0,0%   1,3%
1 februari 2020 2,0% 2,0%   2,6%
1 februari 2019 1,0% 1,0%   1,7%
1 februari 2018 1,0% 1,0%   1,4%
1 februari 2017 0,0% 0,0%   0,3%
1 februari 2016 0,0% 0,0%   0,6%
1 februari 2015 1,0% 1,0%   1,0%
1 februari 2014 n.v.t n.v.t   2,5%

* Tot 1 januari 2015 bouwde je op basis van een eindloonregeling pensioen op in het pensioenfonds. Dit betekent dat je pensioen meegroeide met de groei van je eigen salaris. Van 2015 tot en met 2021 groeiden de pensioenaanspraken mee met de ontwikkeling van de salarisschalen van Shell Nederland B.V. Hierbij werd uitgegaan van de meerderheid van de 100% schaalposities van de salarisgroepen 1 tot en met 15. In 2022 verhoogden we de pensioenaanspraken met een vast percentage van 2%.

** Bron Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindexcijfer alle bestedingen per kalenderjaar.

Als het kan, groeit het pensioen van deelnemers uit dienst en gepensioneerden mee met de prijzen
We kijken naar de stijging van het afgeleide prijsindexcijfer alle bestedingen over de maanden november tot november in het vorige jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is een voorwaardelijke verhoging. Het Bestuur van Stichting Shell Pensioenfonds besluit elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Dat kan alleen als de financiële situatie van Stichting Shell Pensioenfonds goed genoeg is. Voor de voorwaardelijke verhoging is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De verhoging wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het is dus niet zeker of wij de komende jaren de pensioenrechten ook kunnen verhogen.

Op 1 februari 2024 (over 2023) zijn de pensioenen van deelnemers uit dienst en gepensioneerden met 0,2% verhoogd. De prijsontwikkeling uitgaande van het afgeleide prijsindexcijfer alle bestedingen over de periode november 2022 tot november 2023 was 0,2%.

In de afgelopen 10 jaar verhoogden wij de pensioenen van deelnemers uit dienst en gepensioneerden zo:

Datum verandering Verhoging*  Extra verhoging* Onze ambitie** Prijsstijging*** 
1 februari 2023 8,0% 4,1% 12,1%  10,0%
1 februari 2022 5,0% 0,7%   5,0%    2,7%
1 februari 2021 0,0%     0,7%    1,3%
1 februari 2020 1,6%     1,6%    2,6%
1 februari 2019 1,6%      1,6%    1,7%
1 februari 2018 1,5% 1,1%   1,5%    1,4%
1 februari 2017 0,6%
  0,6%    0,3%
1 februari 2016 0,1%     0,1%    0,6%
 1 februari 2015 0,2%     0,2%   1,0%
 1 februari 2014  0,4% 1,1%   0,4%   2,5%

* In 2014 is de niet toegekende indexatie van 2,2% uit 2012 voor de helft ingehaald. In 2018 is de rest van de niet verleende indexatie uit 2012 ingehaald. In 2022 is de nog niet verleende indexatie van 0,7% uit 2021 ingehaald. In november 2023 is de in februari 2023 nog niet verleende indexatie van 4,1% alsnog toegekend.

** Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid. Vanaf 2016 wordt gekeken naar de referentieperiode november – november (voorheen was de referentieperiode maart - maart)

*** Bron Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindexcijfer alle bestedingen per kalenderjaar.