Indexatiebeleid

Indexatie als u werkt en pensioen opbouwt
Als u bij Shell pensioen opbouwt, wordt uw pensioen elk jaar onvoorwaardelijk geïndexeerd. Het pensioenfonds laat uw aanspraken ieder jaar meegroeien met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland. Onvoorwaardelijke indexatie wil zeggen dat aanpassing automatisch gebeurt, het bestuur hoeft hierover geen besluit te nemen. Deze indexatie vindt jaarlijks plaats op 1 februari. De afgelopen jaren is uw pensioen als volgt geïndexeerd:.

De afgelopen jaren is uw pensioen als volgt geïndexeerd:

Jaar   Indexatie Ontwikkeling salarisschalen 
 2017  0%  0%
 2016  0%  0%
 2015  1,0%  1,0%

Indexatie als u pensioen ontvangt of uit dienst bent gegaan
SSPF probeert uw opgebouwde pensioenaanspraken elk jaar te verhogen. Uw opgebouwde pensioenaanspraken groeien mee met de stijging van het afgeleide prijsindexcijfer. Maar alleen als de financiële situatie van SSPF goed genoeg is. Het Bestuur van SSPF besluit dit elk jaar. Met ingang van 1 februari 2018 zijn uw pensioenaanspraken met 1,5% verhoogd. Voor de voorwaardelijke verhoging is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De verhoging wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. U hebt door een reeds toegekende verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. Het is niet zeker of wij de komende jaren uw pensioenaanspraken helemaal kunnen verhogen.

De afgelopen jaren is uw pensioen als volgt geïndexeerd:

Jaar  Indexatie   Ambitie
 2018  1,5%  1,5%
 2017  0,6%  0,6%
 2016  0,1%  0,1%