Bestuur

Naast de dagelijkse leiding van SNPS heeft het bestuur een aantal specifieke taken, zoals:

  • het up-to-date houden van de statuten en reglementen
  • het vaststellen van het taakgebied van SNPS en van de niet-uitvoerende en de uitvoerende bestuurders
  • het vaststellen van het uitbestedings- en communicatiebeleid
  • het vaststellen van de jaarstukken en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)
  • periodiek overleg met DNB en AFM

Bevoegdheden
De bevoegdheid van het bestuur om zijn taken uit te voeren is gebaseerd op de wet (het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet) en op de statuten en de reglementen van SNPS. Alle bevoegdheden van het bestuur die niet zijn opgedragen aan de uitvoerende bestuurders of de onafhankelijk voorzitter komen toe aan het bestuur als geheel.

Verantwoordelijkheden
Het bestuur zorgt ervoor dat alle relevante wettelijke bepalingen, regels en overeenkomsten worden nageleefd. Verder moet het bestuur ervoor zorgen dat de bepalingen van de statuten en reglementen worden nageleefd en dat het beleid ook wordt uitgevoerd zoals dat in de ABTN is vastgelegd.

Samenstelling bestuur

Toezichthoudende bestuursleden

Onafhankelijk voorzitter Namens werkgevers Namens werknemers
Martin ten Brink Bjorn de Mönnink Niek Kroeze
  Madeleine den Ouden Vacature

Uitvoerende bestuursleden

Kenan Yildirim
Martin van 't Zet
Eveline Smeets