Vaste pensioenuitkering

Neemt u deel aan de SNPS pensioenregeling en/of aan de Shell Nettopensioenregeling? Dan kiest u ervoor om op pensioendatum een variabel of een vast pensioen te ontvangen. Kiest u voor een variabel pensioen, dan gaat u meedoen met het Collectief Variabel Pensioen (CVP) bij SNPS. Kiest u voor een vaste uitkering, dan koopt u op uw pensioendatum zelf een uitkering.

U maakt een voorlopige keuze in het jaar dat u 58 wordt
In het jaar dat u 58 wordt, nodigen we u uit om een voorlopige keuze te maken voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Kiest u voor een vast pensioen? Dan verandert er tot uw pensioendatum niets. U blijft pensioenkapitaal opbouwen en beleggen volgens uw eerder gekozen Life-cycleprofiel. Op uw pensioendatum koopt u in 1 keer een vaste pensioenuitkering aan.

Hoeveel vast pensioen u krijgt hangt onder andere af van de rente
Bij een vast pensioen koopt u op uw pensioendatum in 1 keer een uitkering. U bent dan onder andere afhankelijk van de rentestand op dat moment. Is deze laag? Dan krijgt u minder pensioen. Van de andere kant wordt uw pensioen hoger als de rente hoger is. Bij het CVP bent u minder afhankelijk van de rentestand, omdat uw pensioen vanaf uw 58e geleidelijk wordt ingekocht.

Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze
Wilt u dan nog steeds een vaste pensioenuitkering? Dan koopt u op uw pensioendatum met het door u opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering aan bij een externe pensioenuitvoerder. Op dat moment staat vast hoeveel u elke maand krijgt. Met een vaste uitkering heeft u dus zekerheid over de hoogte van uw pensioen. Bij een vaste uitkering worden uw pensioengelden niet meer belegd. U profiteert dan dus niet van positieve beleggingsresultaten. Andersom, als de beleggingen dalen heeft u hiervan ook geen nadeel.

Wilt u op uw pensioendatum toch liever een variabele uitkering?
Bijvoorbeeld omdat uw omstandigheden zijn veranderd? Dan kunt u uw voorlopige keuze heroverwegen. Van uw opgebouwde pensioenkapitaal wordt dan een variabele uitkering aangekocht bij SNPS.

Deed u mee aan CVP maar wilt u nu een vaste uitkering?
Als u op uw 58e heeft gekozen voor een variabele uitkering, dan kunt u op uw pensioendatum alsnog kiezen voor een vaste uitkering. We zetten dan de al opgebouwde aanspraken om naar kapitaal. Met dit kapitaal koopt u zelf een vaste pensioenuitkering.

U koopt zelf een vaste uitkering
SNPS biedt geen vaste uitkering. U moet dus zelf een pensioenuitvoerder kiezen die dit aanbiedt. U maakt dan een aantal keuzes. Bijvoorbeeld of u nabestaandenpensioen wilt. En of u wilt dat uw pensioen jaarlijks wordt geïndexeerd. De pensioenuitvoerder die u kiest, kan u informeren over de verschillende mogelijkheden.

Hoe kiest u een pensioenuitvoerder?
U kunt zelf zoeken naar verschillende pensioenaanbieders. Bijvoorbeeld door op internet te zoeken op woorden als: vaste pensioenuitkering, vast pensioen of pensioen aankopen. Of door op een onafhankelijke vergelijkingssite te kijken. Het aankopen van een pensioenuitkering is een belangrijke beslissing. Daarom vinden wij het verstandig om verschillende offertes aan te vragen of een financieel adviseur in te schakelen. Zo ziet u wat de mogelijkheden en prijzen zijn en kunt u vergelijken.