Pensioen bij SNPS

Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) uw pensioen. Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal, of lees meer over uw pensioen in het Pensioen 1-2-3.

Uw pensioen bij SNPS
Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. U en uw werkgever betalen maandelijks een leeftijdsafhankelijke premie waarmee u eigen pensioenkapitaal opbouwt. Hiervan koopt u een pensioenuitkering in als u met pensioen gaat.

Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, zijn er regelingen voor uw partner en/of kinderen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Alle afspraken over uw pensioen staan in Reglement I.

Verdient u op fulltimebasis meer dan het wettelijke fiscale maximum voor uw regeling (2021: € 99.286,-)? Dan kunt u voor uw salaris hierboven meedoen met de Shell Nettopensioenregeling.

Wij beleggen voor uw pensioen
Uw premies worden belegd volgens een Life cycle-profiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt daarbij zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. Naarmate u ouder wordt, wordt er in ieder risicoprofiel minder belegd in aandelen. Hierdoor is er minder risico op grote schommelingen. U regelt uw risicoprofiel via mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal. U kunt uw risicoprofiel op ieder moment wijzigen. De eerstvolgende keer dat we voor u beleggen, gebruiken we uw nieuwe risicoprofiel. Vier keer per jaar passen we uw volledige kapitaal aan het actuele risicoprofiel aan.

Een voorlopige keuze maken voor een vast of variabel pensioen
In het jaar dat u 58 wordt, maakt u een voorlopige keuze voor een vast of variabel pensioen. Komt u in dienst als u 58 jaar of ouder bent? Dan maakt u de keuze in het jaar dat u in dienst komt. Komt u na 30 september in dienst, dan maakt u uw keuze het volgende jaar. Kiest u voor een variabel pensioen dan doet u mee met het Collectief Variabel Pensioen (CVP).