Pensioen bij SNPS

Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) uw pensioen. Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal, of lees meer over uw pensioen in het Pensioen 1-2-3.

Uw pensioen bij SNPS
Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. U en uw werkgever betalen maandelijks een premie waarmee u eigen pensioenkapitaal opbouwt. Hiervan koopt u uiterlijk op uw 68e een pensioenuitkering in.

Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, zijn er regelingen voor uw partner en/of kinderen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Alle afspraken over uw pensioen staan in Reglement I.

Wij beleggen voor uw pensioen
Uw premies worden belegd volgens een Life cycle-profiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt daarbij zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. U regelt dit via mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal.

In uw 58e levensjaar kunt u een voorlopige keuze maken voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Kiest u voor een variabel pensioen dan doet u mee met het Collectief Variabel Pensioen (CVP). In het CVP wordt een aantal risico's collectief gedeeld. Bovendien is in het CVP de hoogte van uw pensioen minder afhankelijk van de marktrente op uw pensioendatum. Als u meedoet, zetten we uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar geleidelijk om naar pensioenaanspraken in het CVP.

Verdient u op fulltimebasis meer dan het wettelijke fiscale maximum voor uw regeling (2020: € 97.447,-)? Dan kunt u voor uw salaris hierboven meedoen met de Shell Nettopensioenregeling.