Pensioen bij SNPS

Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) uw pensioen. Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal, of lees meer over uw pensioen in het Pensioen 1-2-3.

SNPS is een beschikbare premieregeling
U en uw werkgever betalen maandelijks een leeftijdsafhankelijke premie waarmee u een eigen pensioenkapitaal opbouwt. Hiervan koopt u later een pensioenuitkering aan.

Het volgende is in uw pensioenregeling geregeld

U bouwt pensioenkapitaal op dat op de pensioendatum wordt gebruikt voor de aankoop van een ouderdomspensioen. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dan een pensioenuitkering. Deze uitkering ontvangt u zolang u leeft. Als u op de pensioendatum een partner heeft gebruikt u uw pensioenkapitaal ook voor de aankoop van een nabestaandenpensioen. Uw partner ontvangt dan een nabestaandenpensioen als u overlijdt.

Als u tijdens uw dienstverband zou overlijden, dan ontvangen uw eventuele partner en/of uw kinderen een nabestaandenpensioen. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen levenslang. Uw kinderen ontvangen tot hun 18e verjaardag een wezenpensioen. Studerende kinderen hebben zo lang ze studeren recht op wezenpensioen (maar uiterlijk tot het einde van de maand augustus volgend op de 24e verjaardag).
Let op! Woont u ongehuwd samen of woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner zelf bij SNPS aanmelden voor de Shell pensioenregeling.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt ook uw premie-inleg in de Shell pensioenregeling voortgezet tijdens de periode dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. De pensioenpremie wordt dan door SNPS doorbetaald.

 

Alle afspraken over uw pensioen staan in Reglement I (pdf).

Verdient u op fulltimebasis meer dan € 99.286,- (2021)? Dan kunt u meedoen met de Shell Nettopensioenregeling. U bouwt dan pensioen op in de Shell Nettopensioenregeling over het salaris daarboven.

Wij beleggen voor uw pensioen
Uw premies worden belegd volgens een Life cycle-profiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt daarbij zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. Naarmate u ouder wordt, wordt er in ieder risicoprofiel minder belegd in aandelen. Hierdoor is er minder risico op grote schommelingen. Uw premie wordt bij SNPS standaard belegd op basis van het Life cycle-profiel ‘neutraal’. Wilt u dat wij niet neutraal, maar liever defensief of offensief voor u beleggen? In uw persoonlijke pensioenportaal mijn-Shellpensioen kunt u uw Life cycle-profiel op ieder moment wijzigen. De eerstvolgende keer dat we voor u beleggen, gebruiken we uw nieuwe risicoprofiel. Vier keer per jaar passen we uw volledige kapitaal aan het actuele risicoprofiel aan.

Meer weten over hoe wij beleggen? Lees over ons beleggingsbeleid en verantwoord beleggen.

Hieronder ziet u de rendementen van de afgelopen jaren:

netto rendementen

Inzicht in uw pensioenkapitaal en uw verwachte pensioeninkomen
Op mijn-Shellpensioen ziet u maandelijks hoe uw pensioenkapitaal zich ontwikkelt. U vindt er ook informatie over welke mogelijkheden uw (Netto)pensioenregeling biedt. Verder ontvangt u eenmaal per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat welk bedrag u voor uw netto pensioenkapitaal heeft opgebouwd. U kunt dit UPO ook bekijken op mijn-Shellpensioen, bij Mijn archief.

U koopt met uw opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering aan
U kiest zelf of u een vaste of variabele pensioenuitkering wilt. Kiest u voor een variabel pensioen, dan doet u mee aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Na pensionering blijft uw pensioenkapitaal belegd. Uw uitkering is daarom variabel. Bij een vaste uitkering koopt u zelf een vaste pensioenuitkering in. De einduitkomst van zowel een vaste als een variabele uitkering is pas zeker op het moment dat u met pensioen gaat. In het jaar dat u 58 wordt, maakt u een voorlopige keuze.

mijn-Shellpensioen