Voeks

Voeks is de vereniging van gepensioneerden van Shell. Voeks staat open voor (toekomstige) Shell gepensioneerden. De vereniging kent in Nederland 10 regio's die hun eigen activiteiten organiseren.

Belangenbehartiging

  • Voeks behartigtde belangen van gepensioneerden en ex-werknemersdie deelnemer zijn in een Shell pensioenfonds in Nederland.
  • Voeks nomineert leden voor het Verantwoordingsorgaan (VO) en het bestuur (via het VO) van het Shell Pensioenfonds SSPF en in de toekomst in SNPS.
  • Voeks is gesprekspartner voor het Shell Pensioenfonds en het Shell Pensioenbureau Nederland.
  • Voeks is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden en heeft zo invloed op de landelijke politiek en het netwerk met 80 pensioenverenigingen.
  • Voeks zal als vertegenwoordiger van gepensioneerden en ex-werknemers het hoorrecht uitoefenen bij Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad(COR) voor de Wet toekomstpensioenen(WTP).

Aandacht voor oud-collega's die aandacht nodig hebben
Voeks maakt zich ook sterk voor het welzijn van oudere Shell gepensioneerden. Één van de belangrijke speerpunten hierbij is het omzien naar oud-collega’s. Voeks contactpersonen, ieder met een eigen rayon, bezoeken jaarlijks oudere leden van boven de 80 jaar. Ook bezoeken zij zieke leden die dat op prijs stellen.

Voeksnieuws en Voeks website: Informatief en onderhoudend
Voeks houdt leden op de hoogte van belangrijke berichtgeving over pensioenaangelegenheden en verenigingsactiviteiten door middel van het Voeksnieuwsmagazine dat tien keer per jaar verschijnt, via de website www.voeks.nl en via nieuwsflitsen en nieuwsbrieven voor actueel nieuws.

Activiteiten
Leden kunnen deelnemen aan activiteiten zoals excursies, dinerclubs, museumbezoeken, bridge, golftoernooien, interessante lezingen over actuele en Shell onderwerpen en aan grotere landelijke evenementen waar leden oud collega’s en partners kunnen ontmoeten.

Lid worden van Voeks
Wil je betrokken blijven bij Shell en het werk van Voeks ondersteunen? Meld je aan voor het Voeks-lidmaatschap, inclusief het Voeksnieuws!