Voeks

Voeks is de vereniging van gepensioneerden van Shell. Voeks staat open voor (toekomstige) Shell gepensioneerden. De vereniging kent in Nederland 11 regio's die hun eigen activiteiten organiseren.

Belangenbehartiging
Voeks fungeert als spreekbuis van de Shell-gepensioneerden door middel van geregelde contacten met de Shell Pensioenfondsen en Shell Nederland. Daarnaast participeert Voeks in de KNVG die probeert invloed uit te oefenen in de politieke besluitvorming rond pensioenen, AOW en het zorgstelsel.

Activiteiten
Voeks beoogt de band tussen oud-employés te versterken door diverse activiteiten te organiseren (computercursussen, sportieve ontmoetingen, excursies, bezoeken aan musea, lezingen over actuele onderwerpen, dagtochten en andere vormen van vrijetijdsbesteding). Alle 11 regio's publiceren hun programma in Voeksnieuws dat 10 keer per jaar verschijnt.

Welzijnswerk
Voeks maakt zich ook sterk voor het welzijn van (oudere) Voeks-leden. Landelijk zetten zich voor dit werk meer dan 250 vrijwilligers in. Leden of hun partners die steun nodig hebben worden door de contactpersonen bezocht. Ook bieden zij hulp bij het vinden van overheidsloketten en bij het verwijzen naar zorginstanties.

Lid worden van Voeks
Wilt u betrokken blijven bij Shell en het werk van Voeks ondersteunen? Meld u aan voor het Voeks-lidmaatschap, inclusief het Voeksnieuws!

Bezoek de website van Voeks.