Klachten- en geschillenprocedure

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat jij een goede service van ons ontvangt. Het kan voorkomen dat je toch niet tevreden bent. Dan zoeken we samen met jou naar een oplossing. Vaak kunnen we je direct al helpen, maar soms hebben we meer tijd nodig. Hier lees je welke stappen je kunt nemen, wat je van ons kunt verwachten en welke mogelijkheden je hebt als je het niet eens bent met onze oplossing.

klachten en geschillen-Klachten-engeschillenprocedure

Dit kan op verschillende manieren:

• Stuur een bericht via ons contactformulier
 - Vermeld je geboortedatum en telefoonnummer.
 - Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging.

• Neem telefonisch contact op: +31 (0)88 462 34 56
 - Je kunt ons bellen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
 - Je ontvangt een bevestiging van ons dat we met elkaar gesproken hebben.

• Schrijf een brief
 - Shell Pensioen
   Postbus 35
   7300 AA Apeldoorn
 - Vermeld je geboortedatum, telefoonnummer en eventueel je e-mailadres.
 - Je ontvangt een ontvangstbevestiging van ons.

Je hoort binnen 2 weken van ons

• Na het ontvangen van je bericht of brief, nemen we binnen 5 dagen telefonisch contact met je op.
• Binnen 2 weken na het ontvangen van je klacht, hebben we een oplossing voor je. Lukt dit niet? Dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
• Hebben we meer informatie nodig? Dan vragen we deze bij je op en laten we weten wanneer we een antwoord hebben.

Lees onze volledige klachten- en geschillenprocedure

Je hoort binnen 4 weken van ons

• Ben je niet tevreden met de oplossing? Binnen 4 weken kun je bezwaar maken bij het bestuur van Shell Pensioen. Dat kan op verschillende manieren:
 
- Stuur een bericht via ons contactformulier
   Vermeld je geboortedatum en telefoonnummer.
 - Neem telefonisch contact op: +31 (0)88 462 34 56
 - Schrijf een brief:
    Shell Pensioenfondsen
    t.a.v. het Bestuur
    Postbus 65
    2501 CB Den Haag

• Wij sturen je een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken ontvang je een oplossing.
• Heeft het bestuur meer informatie nodig? Dan vragen ze deze bij je op en laten ze weten wanneer ze een antwoord hebben.

Als je na 10 weken geen oplossing hebt of niet tevreden bent met de oplossing

Wanneer je bovenstaande 3 stappen van de interne klachtenprocedure volledig doorlopen hebt kun je verdere stappen zetten. Je kunt dan kosteloos om bemiddeling of advies vragen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Maar ook: als het doorlopen van de interne klachtenprocedure langer dan 10 weken duurt of langer dan 12 weken na het indienen van de klacht, kun je direct naar de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Je kunt de klacht altijd voorleggen aan de rechter. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

Meer informatie hierover en de contactgegevens kun je vinden op rechtspraak.nl.

Hierboven lees je welke stappen je kunt nemen als je ergens niet tevreden over bent en welke mogelijkheden je hebt als je het niet eens bent met onze oplossing. Maar wanneer is iets formeel een klacht en wanneer een geschil? Hieronder vind je de definities die we gebruiken:

• Klacht: iedere uiting van ontevredenheid die door een belanghebbende wordt gericht aan het pensioenfonds. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een individuele aangelegenheid over je pensioenaanspraak of de hoogte van je uitkering.

• Geëscaleerde klacht: klacht die in eerste aanleg niet naar tevredenheid van de belanghebbende is opgelost door Achmea Pensioenservices en waarover het bestuur, met eventueel ondersteuning van de directie van Shell Pensioenbureau Nederland, in tweede instantie een besluit neemt.

• Geschil: een geschil kan ontstaan uit de gehele of gedeeltelijke afwijzing van een (geëscaleerde) klacht over de uitvoering van het pensioenreglement door het pensioenfonds, dan wel als een (geëscaleerde) klacht niet binnen de gestelde termijn is afgehandeld.

Je vindt dit ook terug in onze volledige klachten- en geschillenprocedure (pdf).

 

Klachten en geschillen