Van wie krijg ik pensioen?

U was in dienst bij Shell en bent nu met pensioen. Wie regelt uw pensioen?

U kwam vóór 1 juli 2013 in dienst
Dan krijgt u een pensioenuitkering van SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds). Dit is een vaste uitkering. Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand een vast bedrag aan pensioen. Uw pensioen wordt jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd. Het pensioenfonds probeert uw pensioen ieder jaar mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Dit is niet zeker. U krijgt hiervan jaarlijks bericht.

U kwam op of na 1 juli 2013 in dienst en/of deed mee aan de Shell Nettopensioenregeling
Dan krijgt u een pensioenuitkering van SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting). Dit is een variabele uitkering. Op uw pensioendatum kiest u voor een vaste of variabele uitkering. Bij een variabele uitkering blijft uw pensioen belegd volgens de collectieve CVP-beleggingsmix. De verwachting is dat uw pensioen daardoor op termijn stijgt. Dit is niet zeker. De resultaten van de beleggingen worden jaarlijks verwerkt in uw pensioen. Om grote schommelingen te voorkomen, worden de resultaten over 5 jaar gespreid. Uw pensioen kan dus per jaar variëren.

Heeft u ervoor gekozen om op uw pensioendatum bij een externe pensioenuitvoerder pensioen in te kopen? Dan krijgt u van deze uitvoerder een pensioenuitkering.