Beleggingscommissie

De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en de risicobeheersing met betrekking tot de beleggingen.

Het bestuur van het pensioenfonds stelt de beleggingscommissie in en benoemt 4 leden vanuit het bestuur. Ten minste 1 van de leden is een werkgeversvertegenwoordiger. De beleggingscommissie wordt bijgestaan door Shell Pensioenbureau Nederland (SPN) en door een onafhankelijke externe beleggingsadviseur.

Samenstelling beleggingscommissie

Frank Lemmink, voorzitter 
Janneke Abels, plaatsvervangend voorzitter
Fridoline van Binsbergen-Stierum
Martijn Minderhoud