Bestuur

Het bestuur van SSPF bestaat uit 8 leden:

  • 4 bestuursleden namens de werkgever. Zij worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum N.V., die de (in)directe houder is van de aandelen van de meeste aangesloten maatschappijen
  • 2 bestuursleden namens de werknemers. Zij worden benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland
  • 2 bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Zij worden benoemd op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

Bij het vervullen van zijn taak moet het bestuur ervoor zorgen dat alle belanghebbenden zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Samenstelling bestuur
Namens werkgevers Namens werknemers Namens pensioengerechtigden
 Garmt Louw, voorzitter  Fridoline Van Binsbergen-Stierum  Piet Hein Deiters
 Frank Lemmink  Bas van der Leer  Robert de Roos
 Janneke Abels    
 Oscar van Iersel