Veelgestelde vragen

Zelf regelen

Kwam u vóór 1 juli 2013 in dienst bij Shell en had u voor die tijd Nederland als ‘base country’? Dan regelt SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds) uw pensioen.

Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Of kwam u wél voor 1 juli 2013 in dienst bij Shell, maar had u na deze datum Nederland als ‘base country’? Dan regelt SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) uw pensioen.

Daarnaast kunt u sinds 2015 pensioen opbouwen in de nettopensioenregeling van SNPS als uw salaris boven het wettelijk fiscale maximum is. U neemt dan dus deel aan 2 regelingen.

Bekijk Pensioen 1-2-3. Hierin leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Direct meer inzicht in hoeveel pensioen u straks kunt verwachten? Log dan in op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal.

mijn-Shellpensioen

Op uw persoonlijk portaal mijn-Shellpensioen vindt u al uw pensioeninformatie bij elkaar. Wij geven u een totaaloverzicht van uw pensioensituatie bij Shell. Ook geven we u uitleg bij veranderingen in uw werk- of privésituatie: ook dat kan van invloed zijn op uw pensioen. Bij 'Mijn archief' vindt u een overzicht van uw persoonlijke documenten.

Dit persoonlijk portaal is alleen voor u bestemd. Door in te loggen weten wij wie u bent. Het is uw digitaal paspoort.

mijn-Shellpensioen

Ja, uw persoonlijk portaal is volledig te gebruiken met een desktop, notebook of tablet. Voor een smartphone hebben we de schermindeling iets aangepast. Dan is het ook op een klein scherm goed te gebruiken.

Wij krijgen uw gegevens van verschillende instanties. Uw werkgever geeft uw naam aan ons door. Woont u in Nederland? Dan krijgen wij uw woonadres en uw burgerlijke staat via de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens kunt u dus niet zelf aanpassen.

Woont u (ongehuwd) samen? De gegevens van uw (ongehuwde) partner ontvangen wij niet. U kunt dit zelf doorgeven met een notariële akte.

Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen in uw woonadres en burgerlijke staat dan altijd zelf aan ons door. In mijn-Shellpensioen kunt u wél uw communicatievoorkeur (zowel taal als vorm) uw e-mailadres, telefoonnummer en uw correspondentieadres aanpassen.

Aan de hand van enkele stappen kunt u uw contactgegevens doorgeven. U mist dan geen informatie over uw pensioen en we kunnen u altijd bereiken. Ook als u uit dienst bent of gaat.

mijn-Shellpensioen

Als u nog geen DigiD heeft, kunt u een account aanmaken op de DigiD-website. Hier staat in eenvoudige stappen uitgelegd hoe u dit kunt doen. Hierna kunt u inloggen op mijn-Shellpensioen.

Als u geen DigiD heeft omdat u bijvoorbeeld geen Nederlandse Nationaliteit heeft of in het buitenland woont, kunt u een account aanmaken, zodat u kunt inloggen zonder DigiD.

Als u hier uw gegevens invult, ontvangt u hierna een e-mail met daarin een link om uw wachtwoord in te stellen. Daarna heeft u de Google Authenticator- app op uw smartphone nodig om in te loggen. Nadat u met uw  gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingelogd, komt er een QR-code op uw scherm tevoorschijn. Met uw Google Authenticator maakt u hier een foto van. Via de app ontvangt u een code die u op uw inlogscherm invult.

U bent hierna succesvol ingelogd.

Op uw persoonlijk portaal mijn-Shellpensioen vindt u mijn-Flexplanner en ziet u wat de gevolgen van uw keuzes zijn voor uw pensioen. U zit letterlijk zelf aan de knoppen.

Bijvoorbeeld:
• Volledig of deeltijd met pensioen gaan.
• Ouderdomspensioen (gedeeltelijk) uitruilen voor partnerpensioen.
• Nu stoppen met werken en pas later met pensioen gaan.
• Wat het betekent voor uw pensioen wanneer u uit dienst gaat.

Uw definitieve pensioenkeuzes geeft u door via mijn-Pensioenaanvraag. Dat kan vanaf het moment dat u 55 jaar of ouder bent.

Bekijk ook de korte animatie met uitleg

De percentages voor de keuze hoger of lager pensioen zijn vastgelegd in het reglement. Bij mijn-Flexplanner, mijn-Pensioenaanvraag en in onze brieven gebruiken we dezelfde percentages. In het reglement hebben we de verdeling anders uitgelegd, maar de uitkomst is hetzelfde.

Zie het rekenvoorbeeld:

Hoogste pensioen100
Laagste pensioen75
Verschil25
Verschil uitgedrukt in percentage laagste pensioen33,3% (=25/75)
Maar ook: laagste pensioen is 75% van de hoogste75% (=75/100)

Bij een aantal deelnemers bestaat het pensioen uit componenten die mijn-Flexplanner niet kan berekenen. Bij het aanklikken van mijn-Flexplanner krijgt u daar dan een melding van. Neem in dat geval contact op met het klantenteam voor een persoonlijke berekening.

U mag vanaf 55 jaar met pensioen. U kunt uw pensioen aanvragen 1 jaar voordat u met pensioen gaat. Maar doe dit minstens 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wilt u eerst het effect zien van uw pensioenkeuzes? Bereken het met mijn-Flexplanner op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal. Log makkelijk en veilig in met uw DigiD.

Heeft u pensioen bij SNPS? Stuur dan uiterlijk 6 maanden voordat u uw pensioen in wilt laten gaan het aanvraagformulier naar ons op.

Heeft u een SSPF-pensioen? Geef dan minstens 6 maanden voordat u met pensioen wilt uw pensioenkeuzes door via mijn-Pensioenaanvraag bij mijn-Shellpensioen.

Bouwt u bij zowel SSPF als SNPS pensioen op? Dan moet u bij beide pensioenfondsen aangeven dat u met pensioen wilt.

mijn-Shellpensioen

De keuze om deels te blijven werken en deels met pensioen te gaan is niet beschikbaar in mijn-Pensioenaanvraag. In Mijn-Flexplanner berekent u wél wat bepaalde keuzes voor u betekenen. Wilt u deze gemaakte keuzes toepassen? En wilt u met deeltijdpensioen gaan? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke berekening-op-maat.

Voorlopig is mijn-Pensioenaanvraag alleen beschikbaar voor de middelloonregeling van SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds).

Vanaf 55 jaar kunt u met pensioen. U kunt uw pensioenkeuze minstens 6 maanden voordat u met pensioen gaat aan ons doorgeven. Wilt u eerst het effect zien van uw pensioenkeuzes? Bereken het met mijn-Flexplanner op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal. Log makkelijk en veilig in met uw DigiD. Op de pagina 'De keuzes voor uw pensioen' kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

mijn-Shellpensioen

Digitale communicatie

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom dit niet lukt.

We werken regelmatig aan onze website om u altijd van de laatste informatie te voorzien. Door onderhoud is het mogelijk dat u tijdelijk niet kunt inloggen. We proberen dit altijd op tijd op de homepagina van Shellpensioen.nl aan te geven, zodat u hier zo weinig mogelijk last van heeft.

Als u een foutmelding krijgt, kunt u uw cookies verwijderen. Daarna gaat u naar mijn-Shellpensioen en kunt u inloggen zonder DigiD. Vaak is het probleem dan opgelost.

Bent u uw gebruikersnaam vergeten of uw wachtwoord vergeten? Als u uw inloggegevens van mijn-Shellpensioen vergeten bent, kunt u deze in een paar stappen herstellen.

mijn-Shellpensioen

Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u een account aanmaken op de DigiD website. Hier staat in eenvoudige stappen uitgelegd hoe u dit kunt doen. Hierna kunt u inloggen op mijn-Shellpensioen. Als u geen DigiD heeft omdat u bijvoorbeeld geen Nederlandse nationaliteit heeft of in het buitenland woont, kunt u een nieuw account aanmaken.

Digitale communicatie is gemakkelijk en flexibel. Daarmee is voor u alle informatie altijd snel toegankelijk via mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal.

Kiest u voor digitale communicatie? Dan ontvangt u een notificatie per mail als er een bericht klaarstaat in 'Mijn archief' bij mijn-Shellpensioen.

Kiest u niet voor digitale communicatie? Dan ontvangt u alle post fysiek en vindt u alle communicatie ook terug bij mijn-Shellpensioen.

mijn-Shellpensioen

Geef uw contactgegevens aan ons door via mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal. Het liefst ontvangen wij uw privé-gegevens. Zo kunnen we u als het nodig is altijd bereiken met informatie over uw pensioen. Ook als u niet thuis bent of als u uit dienst bent of gaat.

mijn-Shellpensioen

Betaling

Uw pensioenuitkering wordt per maand betaald.

Bekijk de betaaldata van SSPF en SNPS.

U ontvangt een specificatie als uw uitkering verandert. De specificaties worden digitaal verzonden en kunt u terugvinden in mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal.

Heeft u niet voor digitale communicatie gekozen? Dan ontvangt u het bericht per post en is de specificatie ook terug te vinden in mijn-Shellpensioen.

Wanneer u uw pensioen bij SSPF heeft, is de pensioenuitkering van januari berekend op basis van de belastingtarieven van voorgaand jaar. Dit wordt gecorrigeerd in februari.

mijn-Shellpensioen

• Indexatie als u werkt en pensioen opbouwt
Als je pensioen opbouwt, wordt je opgebouwde pensioen in 2022, 2023 en 2024 onvoorwaardelijk verhoogd met 2,0% per jaar. Dit heet indexatie en vindt jaarlijks plaats op 1 februari en wordt uitbetaald in maart.
Mocht door Shell Nederland worden besloten tot wijziging van het indexatiebeleid voor actieven, dan zal de werkgever hierover werknemers in actieve dienst informeren.

• Indexatie als u pensioen ontvangt of uit dienst bent gegaan
Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te laten meestijgen met de stijging van de consumentenprijzen. Dit heet indexatie en dit vindt jaarlijks plaats op 1 februari. Indexeren kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De stijging is daarom niet gegarandeerd. Het Bestuur zal ieder jaar besluiten of het mogelijk is om de pensioenen te indexeren.

Op de pagina indexatiebeleid staat hoe uw pensioen de afgelopen jaren is geïndexeerd.

De jaaropgave van het vorige jaar vindt u eind februari in mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal. U krijgt een melding wanneer uw jaaropgave klaarstaat. U hebt de jaaropgave nodig voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u niet voor digitale communicatie gekozen, dan ontvangt u de jaaropgave per post. Alle aanvullende communicatie kun u dan ook terugvinden in mijn-Shellpensioen.

mijn-Shellpensioen

Hebben wij uw e-mailadres nog niet?
En wilt u wel onze informatie digitaal ontvangen? Geef het snel en eenvoudig aan ons door via mijn-Shellpensioen.

Pensioenakkoord

In hoofdlijnen: in het nieuwe pensioenstelsel gaat u een eigen pensioenkapitaal opbouwen. Daarmee koopt u een pensioenuitkering aan als u met pensioen gaat. Zo wordt duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u daarmee aan kapitaal opbouwt. Ook gaan pensioenen meer meebewegen met beleggingsresultaten. Pensioenen gaan eerder omhoog als het economisch beter gaat maar ook omlaag als het economisch slechter gaat. Daarmee wil men pensioenen in Nederland meer toekomstbestendig maken. Bij Shell is het van belang of u nog in actieve dienst bent van Shell of al bent gepensioneerd, of u in SSPF en/of in SNPS opbouwt of ontvangt.

Graag informeren we u over de hoofdlijnen van het Pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen op onze website. Voor Shell-medewerkers in actieve dienst, is er een aparte informatiepagina op de website van de Shell werkgever.