Wat te doen bij

Uw privésituatie verandert. Of u gaat verhuizen. Welke wijzigingen geeft u aan ons door?

U woont in Nederland
Of u zelf iets moet regelen, verschilt per wijziging.

U gaat samenwonen, trouwen of wordt geregistreerd partner
Er verandert niets voor uw pensioenuitkering. Uw partner krijgt na uw pensionering geen recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner dus ook niet bij ons aan te melden.

U beëindigt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap
Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie al van de gemeente waar u woont. Bij een scheiding maakt u afspraken over de verdeling van het pensioen. Was u voor uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner? Dan heeft uw ex-partner volgens de wet recht op een deel van uw pensioen. Namelijk de helft van het ouderdomspensioen dat u vanaf uw huwelijks- of partnerschapsdatum tot uw scheiding heeft opgebouwd. Dit heet verevening. U kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door.

U regelt verevening via het formulier van de overheid ('Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'). Vul het formulier in en stuur het binnen 2 jaar na uw scheiding naar ons. U kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan. Stuur ons dan binnen 2 jaar na uw scheiding een kopie van deze afspraken. Lees meer over Scheiden.

Als u na uw pensioendatum getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft een scheiding géén gevolgen voor uw pensioenuitkering.

U woont niet meer samen
Als u vóór uw pensioendatum al samenwoonde, heeft uw ex-partner misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Kijk hiervoor op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Meld uw partner ook bij ons af via Mijn-Shellpensioen. Als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen, verandert er niets. U hoeft dan ook niets te regelen. Let op: (ongehuwd) samenwonen met een samenlevingscontract is iets anders dan een wettelijk geregistreerd partnerschap.

U gaat verhuizen
U hoeft uw nieuwe adres niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie al van de gemeente waar woont.

U overlijdt
Als u in Nederland woont, informeert de gemeente waar u woont ons hierover. Wij nemen daarna contact op met uw partner en/of kinderen. Uw nabestaanden kunnen ook zelf contact met ons opnemen. Of uw partner en/of kinderen een uitkering krijgen, staat in het pensioenreglement dat voor u van toepassing is.

U woont in het buitenland
Neem bij wijzigingen altijd zelf contact met ons op. Woont u in het buitenland en overlijdt u? Dan vragen we uw partner en/of kinderen om contact met ons op te nemen.