Wat te doen bij

Je privé-situatie verandert. Of je gaat verhuizen. Welke wijzigingen geef je aan ons door?

Je woont in Nederland
Of je zelf iets moet regelen, verschilt per wijziging.

Je gaat samenwonen, trouwen of wordt geregistreerd partner
Er verandert niets voor je pensioenuitkering. Je partner krijgt na je pensionering geen recht op partnerpensioen. Je hoeft je partner dus ook niet bij ons aan te melden.

Je beëindigt je huwelijk of geregistreerd partnerschap
Dit hoef je niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie al van de gemeente waar je woont. Bij een scheiding maak je afspraken over de verdeling van het pensioen. Was je voor je pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner? Dan heeft je ex-partner volgens de wet recht op een deel van je pensioen. Namelijk de helft van het ouderdomspensioen dat je vanaf je huwelijks- of partnerschapsdatum tot je scheiding hebt opgebouwd. Dit heet verevening. Je kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door.

Je regelt verevening via het formulier van de overheid ('Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'). Vul het formulier in en stuur het binnen 2 jaar na je scheiding naar ons. Je kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken moeten dan in je huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan. Stuur ons dan binnen 2 jaar na je scheiding een kopie van deze afspraken. Lees meer over scheiden.

Als je na je pensioendatum getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft een scheiding géén gevolgen voor je pensioenuitkering.

Je woont niet meer samen
Als je vóór je pensioendatum al samenwoonde, heeft je ex-partner misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Kijk hiervoor op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Meld je partner ook bij ons af via mijn-Shellpensioen. Als je na je pensioendatum bent gaan samenwonen, verandert er niets. Je hoeft dan ook niets te regelen. Let op: (ongehuwd) samenwonen met een samenlevingscontract is iets anders dan een wettelijk geregistreerd partnerschap.

Je gaat verhuizen
Je hoeft je nieuwe adres niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie al van de gemeente waar je woont.

Je overlijdt
Als je in Nederland woont, informeert de gemeente waar je woont ons hierover. Wij nemen daarna contact op met je partner en/of kinderen. Je nabestaanden kunnen ook zelf contact met ons opnemen. Of je partner en/of kinderen een uitkering krijgen, staat in het pensioenreglement dat voor jou van toepassing is.

Je woont in het buitenland
Neem bij wijzigingen altijd zelf contact met ons op. Woon je in het buitenland en overlijd je? Dan vragen we je partner en/of kinderen om contact met ons op te nemen.