Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden en vertegenwoordigt de werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan:

  • 2 werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum N.V.
  • 4 vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. De Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen
  • 8 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. VOEKS, de Vereniging van Oud-Employés der 'Koninklijke Shell' heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks achteraf (het voorgaande kalenderjaar) een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Hiernaast heeft het verantwoordingsorgaan specifieke adviesrechten. 

Bevoegdheden
De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan om zijn taken uit te voeren zijn gebaseerd op de Pensioenwet en op de Statuten van het Pensioenfonds.

Samenstelling verantwoordingsorgaan
Namens werkgever  Namens werknemers  Namens pensioengerechtigden
 Marloes Michon  Jan Lunenborg  Jenny Tutein Nolthenius, voorzitter
 Rutger Jansen  Ben van den Berg  Jan van den Berg
   Jan Taalman  Dick Bode
   Hans Peter van Arkel  Willem van den Boom
     Martijn Minderhoud
     Henk Krijgsman
     Godelieve Alkemade
     Marjan Timmermans