Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden en vertegenwoordigt de werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan:

  • 2 werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum N.V.
  • 4 vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. De Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.
  • 8 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. VOEKS, de Vereniging van Oud-Employés der 'Koninklijke Shell' heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks achteraf (over het voorgaande kalenderjaar) een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Hiernaast heeft het verantwoordingsorgaan specifieke adviesrechten.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan om zijn taken uit te voeren zijn gebaseerd op de Pensioenwet en op de statuten van het pensioenfonds.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Namens werkgever Namens werknemers Namens pensioengerechtigden
 Marloes Michon  Jan Lunenborg  Henk Burks
 Rutger Jansen  Ben van den Berg  Hans Brand, voorzitter
   Jan Taalman  Briene Zijlmans
   Hans Peter van Arkel  Gerard Hertogh
     Edo Neefjes
     Henk Krijgsman
     Godelieve Alkemade
     Roland Wanders