Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden en vertegenwoordigt de werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan:

  • 2 werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum B.V.
  • 3 vertegenwoordigers van de werknemers worden benoemd na verkiezingen onder de werknemers. De Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.
  • 9 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. VOEKS heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks achteraf (over het voorgaande kalenderjaar) een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Hiernaast heeft het verantwoordingsorgaan specifieke adviesrechten.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan om zijn taken uit te voeren zijn gebaseerd op de Pensioenwet en op de statuten van het pensioenfonds.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Namens werkgever Namens werknemers Namens pensioengerechtigden
Sophie van Sadelhoff Jan Lunenborg Briene Zijlmans, voorzitter
Maarten Borggreven Hans Peter van Arkel Henk Burks
  Jan Taalman Gerard Hertogh
    Edo Neefjes
    Godelieve Alkemade
    Roland Wanders
    Jenneke Boerman
    Delia Wind
    Frans Lacon