Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden en vertegenwoordigt de werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan:

  • 2 werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum N.V.
  • 4 vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. De Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.
  • 8 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. VOEKS heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks achteraf (over het voorgaande kalenderjaar) een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Hiernaast heeft het verantwoordingsorgaan specifieke adviesrechten.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan om zijn taken uit te voeren zijn gebaseerd op de Pensioenwet en op de statuten van het pensioenfonds.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Namens werkgever Namens werknemers Namens pensioengerechtigden
 Marloes Michon  Jan Lunenborg  Briene Zijlmans, voorzitter
 Rutger Jansen  Ben van den Berg  Henk Burks
   Jan Taalman  Gerard Hertogh
   Hans Peter van Arkel  Edo Neefjes
     Henk Krijgsman
     Godelieve Alkemade
     Roland Wanders
     Jenneke Boerman