Grip op je pensioen

Stel, je gaat met pensioen vandaag. Wat is dan jouw inkomen? In deze animatievideo leggen we uit welke verschillende tools je inzicht geven in je inkomen voor later.
Onder de video lees je verder over je pensioen in Nederland en jouw pensioen bij Shell.

Ook als je met pensioen bent, is er inkomen nodig. Jouw latere inkomen (pensioen) kan uit 3 onderdelen bestaan:

  1. een basispensioen van de overheid, de AOW
  2. het pensioen dat je opbouwt via uw werkgever (Shell en eventuele andere werkgevers)
  3. het pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of via banksparen.

Deze 3 onderdelen zijn de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

1. De AOW
AOW staat voor: Algemene Ouderdomswet. De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als je in Nederland woont of werkt. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van jouw geboortedatum. Heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft dit invloed op de hoogte van je AOW.

Kijk voor een schatting van je AOW-leeftijd en wat je aan AOW hebt opgebouwd op SVB.nl. Daar vind je ook informatie over het vrijwillig bijverzekeren van AOW wanneer je in het buitenland woont en werkt.

2. Het pensioen dat je opbouwt via Shell
Ben je in dienst bij Shell, dan bouw je pensioen op in een van onze pensioenregelingen. Maar misschien weet je niet welke pensioenregeling voor je geldt. Bepalend hiervoor is de datum waarop je in dienst kwam bij Shell: vóór of na 1 juli 2013. En of je meer verdient dan ongeveer € 100.000,-.

  • Kwam je vóór 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds) je pensioen. Je leest hier meer over de pensioenregeling van SSPF.
  • Kwam je op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) je pensioen. Je leest hier meer over de pensioenregeling van SNPS.
  • In de Shell Nettopensioenregeling bouw je pensioen op over jouw salaris boven ongeveer € 100.000,-. Kijk voor het precieze bedrag dat voor je geldt in het Pensioen 1-2-3. Je leest hier meer over de Shell Nettopensioenregeling.

3. Het pensioen dat jij zelf regelt
Je kunt het pensioen van je werkgever(s) en jouw AOW zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld, banksparen of een verzekering, zoals een lijfrente. Of je dit nodig vindt, hangt af van jouw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes.

Meer weten over je pensioen bij Shell?
Log dan in op mijn-Shellpensioen, jouw persoonlijk portaal, of lees meer over je pensioen in het Pensioen 1-2-3. Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Je vindt er een overzicht van je totaal opgebouwde pensioen bij Shell en eventueel eerdere werkgevers.

mijn-Shellpensioen

Pensioen 1-2-3