Shell Nettopensioenregeling

In de Shell Nettopensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris boven het wettelijke fiscale maximum van uw regeling. Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op uw persoonlijk portaal.

De Shell Nettopensioenregeling maakt gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving. Zo valt het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd buiten de heffing van box 3 van de inkomstenbelasting. Omdat u bij de inleg al inkomstenbelasting heeft betaald, is uw uitkering vanaf de pensioendatum hiervan vrijgesteld.

Uw Shell Nettopensioenregeling
U legt maandelijks een premie in vanuit uw netto-inkomen (na loonbelasting). Met uw premies spaart u voor een eigen pensioenkapitaal. U betaalt zelf een vaste eigen bijdrage van 2%. Van Shell krijgt u daarnaast maandelijks een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Naarmate u ouder wordt, legt u een hoger bedrag in. U blijft hetzelfde percentage betalen; Shell legt het resterende deel bij.

Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, zijn er vanuit de Shell Nettopensioenregeling ook voorzieningen voor uw partner en/of kinderen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat de opbouw van uw pensioenkapitaal automatisch door. Daarnaast gelden de voorzieningen uit uw basispensioenregeling.

Lees meer over de Shell Nettopensioenregeling in uw Pensioen 1-2-3.

U doet automatisch mee
We gaan ervanuit dat u mee wilt doen met de Shell Nettopensioenregeling. Uw werkgever informeert u hier tijdig over. Wilt u dit niet? Geef dit dan zelf aan ons door. U gebruikt hiervoor het Opt out-formulier op ons HR-portaal. 

Lees de meestgestelde vragen over de Shell Nettopensioenregeling.

Wij beleggen voor uw pensioen
Uw premies worden belegd volgens een Life cycle-profiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt daarbij zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. U regelt dit via uw persoonlijk portaal.

Vanaf 58 jaar kunt u deelnemen aan het
Collectief Variabel Pensioen (CVP). In het CVP wordt een aantal risico's collectief gedeeld. De hoogte van uw pensioen is daarnaast minder afhankelijk van de marktrente op uw pensioendatum. Als u meedoet, zetten we uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar geleidelijk om naar pensioenaanspraken in het CVP. Deelname aan het CVP is niet verplicht.