Shell Nettopensioenregeling

In de Shell Nettopensioenregeling bouw je pensioen op over je salaris boven het wettelijke fiscale maximum van jouw regeling. De overheid heeft een fiscale grens bepaald waarbinnen pensioen kan worden opgebouwd uit brutoloon. Voor het inkomen boven deze grens kan alleen nog voor pensioen worden gespaard uit het netto inkomen (na loonbelasting). Shell Pensioen heeft hiervoor de Shell Nettopensioenregeling.

De fiscale grens om mee te doen aan de Shell Nettopensioenregeling is ongeveer € 120.000,-. In het Pensioen 1-2-3 (pdf) vind je de exacte hoogte van het fiscale maximum voor deelnemers van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) en voor deelnemers van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Alle afspraken over je pensioen vind je in het SNPS Reglement Nettopensioenregeling (pdf).

De Shell Nettopensioenregeling is een individueel beschikbare premieregeling
De Shell Nettopensioenregeling is alleen bedoeld voor het opbouwen van pensioen boven de inkomensgrens van ongeveer € 120.000,-. De regeling werkt hetzelfde als de SNPS-regeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. Met de Shell Nettopensioenregeling bouw je ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op en heb je recht op premievrijstelling bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (PVI). Je arbeidsongeschiktheidspensioen is voor je hele salaris geregeld in jouw basispensioenregeling van SNPS of SSPF.

De premie voor de Shell Nettopensioenregeling betaal je uit je nettosalaris
Hiervoor krijg je een vergoeding van je werkgever. De maximale premie die mag worden ingelegd, is leeftijdsafhankelijk. Met deze premie bouw je een eigen pensioenkapitaal op. Hiervan koop je later een pensioenuitkering aan. Over de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum hoef je geen loonbelasting te betalen. In de basispensioenregeling van SNPS en SSPF is dat precies andersom. In de SNPS- en SSPF-regeling betaal je over de premies géén loonbelasting, maar je betaalt straks wél loonbelasting over de pensioenuitkering.

Op je persoonlijk portaal krijg je inzicht in je pensioenkapitaal en je verwachte pensioeninkomen
Op mijn-Shellpensioen zie je maandelijks hoe je pensioenkapitaal zich ontwikkelt. Je vindt er ook informatie over welke mogelijkheden je Nettopensioenregeling biedt. Verder ontvang je  eenmaal per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat welk bedrag je voor je netto pensioenkapitaal hebt opgebouwd. Je kunt dit UPO ook inzien op mijn-Shellpensioen.

Je betaalt uit je premie-inleg de risicopremies van de verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden
Het gaat om de risicopremies voor de volgende verzekeringen:

 • De verzekering voor verdere pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.
 • De verzekering bij overlijden tijdens je dienstverband (partnerpensioen en wezenpensioen).

Je doet automatisch mee met de Shell Nettopensioenregeling
Is je salaris hoger dan de fiscale grens voor je regeling? Dan doe je automatisch mee met de Shell Nettopensioenregeling. Je ontvangt hierover bericht. In tegenstelling tot je basis pensioenregeling (tot de fiscale grens) is deelname aan de Shell Nettopensioenregeling niet verplicht.

 

Meedoen aan de Shell Nettopensioenregeling heeft een aantal voordelen:

 • Kapitaal opbouwen in de Shell Nettopensioenregeling is voordeliger dan wanneer je dat zelf zou doen:
  • SNPS belegt collectief en kan daardoor de beleggingskosten lager houden dan wanneer je zelf zou beleggen.
  • SNPS heeft niet als doel winst te maken.
  • Fiscale vrijstelling: het opgebouwde netto pensioenkapitaal wordt niet belast in box 3 inkomstenbelasting.
 • Nabestaanden ontvangen een goed partnerpensioen en/of wezenpensioen, ook voor het deel van je pensioengevend salaris boven de fiscale grens.
 • Je blijft pensioenkapitaal opbouwen voor het salarisdeel boven de fiscale grens, ook als je niet (meer) kunt werken door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
 • Bij directe deelname worden er geen medische waarborgen gevraagd.
 • Je kunt je Shell Nettopensioenregeling tussendoor opzeggen. Een jaar nadat je bent gestopt, kun je mogelijk ook weer opnieuw deelnemen.

 

Overwegingen om niet mee te doen aan de Shell Nettopensioenregeling:

 • Je hebt andere inkomstenbronnen waardoor je het niet nodig vindt om naast je bruto pensioen ook een netto pensioen op te bouwen.
 • Je salaris zit dicht bij de fiscale grens en je verwacht niet dat je salaris nog veel zal stijgen.
 • Als je de premie voor de Shell Nettopensioenregeling niet in je pensioen stort, maar laat uitkeren bij je salaris, heb je zelf de vrijheid.

Wil je niet deelnemen aan de Shell Nettopensioenregeling? Geef dit dan door
Gebruik hiervoor het Opt out-formulier op HR-net, zie ook onderaan de pagina Downloads. Heb je een partner? Dan moet die het er mee eens zijn dat je niet deelneemt. Hij of zij moet hiervoor tekenen via het formulier Nettopensioen opt out instemming partner (pdf). Wij hebben beide handtekeningen nodig om dit voor u te regelen. Je voegt het formulier Nettopensioen opt out instemming partner bij je Opt out-formulier op HR-net. Kies je ervoor om niet deel te nemen? Dan krijg je de toelage netto bij je salaris.

Je kunt opnieuw deelnemen nadat je hebt afgezien van deelname
Opnieuw deelnemen kan op zijn vroegst een jaar nadat je bent gestopt. Hiervoor vraagt de herverzekeraar medische waarborgen. Je vult de gezondheidsverklaring (pdf) in en stuurt deze naar:

MEDISCH GEHEIM
elipsLife – your insurance
t.a.v. Medical Underwriting
Capellalaan 65
2132 JL HOOFDDORP 
Nederland

Nadat je een akkoord op de gezondheidsverklaring hebt ontvangen, vul je het Opt in-formulier in. Je vindt dit onderaan de pagina Downloads. Stuur dit naar HR Operations via HR Online. Voeg het ontvangen akkoord van de herverzekeraar toe bij de aanvraag.