Shell Nettopensioenregeling

In de Shell Nettopensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris boven het wettelijke fiscale maximum van uw regeling. Kijk voor het bedrag dat voor u geldt in het Pensioen 1-2-3. Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen.

Over de pensioenpremie voor de Shell Nettopensioenregeling moet eerst loonbelasting worden betaald. Daar staat tegenover dat de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum dan onbelast is. In de basispensioenregeling van SNPS en SSPF, is dat precies andersom. Over de premies hiervoor betaalt u nu geen loonbelasting. Over uw pensioenuitkering betaalt u straks wél loonbelasting.

Uw Shell Nettopensioenregeling
U legt maandelijks een premie in vanuit uw netto-inkomen (na loonbelasting). Met uw premies spaart u voor een eigen pensioenkapitaal. U betaalt zelf een vaste eigen bijdrage van 2%. Van Shell krijgt u daarnaast maandelijks een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Als u in het buitenland woont, krijgt u deze toelage netto.

Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, zijn er vanuit de Shell Nettopensioenregeling ook voorzieningen voor uw partner en/of kinderen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat de opbouw van uw pensioenkapitaal automatisch door. Daarnaast gelden de voorzieningen uit uw basispensioenregeling. Lees meer over de Shell Nettopensioenregeling in het Pensioen 1-2-3.

Wij beleggen voor uw pensioen
Uw premies worden belegd volgens een Life cycle-profiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt daarbij zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. U regelt dit via mijn-Shellpensioen.

In uw 58e levensjaar kunt u een voorlopige keuze maken voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Kiest u voor een variabel pensioen dan doet u mee met het Collectief Variabel Pensioen (CVP). In het CVP wordt een aantal risico's collectief gedeeld. Bovendien is in het CVP de hoogte van uw pensioen minder afhankelijk van de marktrente op uw pensioendatum. Als u meedoet, zetten we uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar geleidelijk om naar pensioenaanspraken in het CVP.

U doet automatisch mee
We gaan ervanuit dat u mee wilt doen met de Shell Nettopensioenregeling. Uw werkgever informeert u hier tijdig over. Wilt u dit niet? Geef dit dan zelf aan ons door via het Opt out-formulier op HR-net. U vindt dit onderaan de pagina Downloads. Heeft u een partner, dan moet uw partner ook tekenen via het formulier SNPS Instemming partner stoppen Nettopensioenregeling.

U kunt opnieuw deelnemen nadat u afgezien heeft van deelname. Hiervoor vraagt de herverzekeraar medische waarborgen. U vult de gezondheidsverklaring (pdf) in en stuurt deze naar:

MEDISCH GEHEIM
Centraal Beheer Achmea t.b.v. SNPS netto pensioenregeling
Expertiseteam - Locatie AG 1B
Antwoordnummer 297
7300 VB APELDOORN
Nederland

Nadat u een akkoord op de gezondheidsverklaring heeft ontvangen, vult u het Opt in-formulier in. U vindt dit onderaan de pagina Downloads. Stuur dit naar HR Operations via HR Online.