Shell Nettopensioenregeling

In de Shell Nettopensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris boven het wettelijke fiscale maximum van uw regeling. De overheid heeft een fiscale grens bepaald waarbinnen pensioen kan worden opgebouwd uit bruto loon. Voor het inkomen boven deze grens kan alleen nog voor pensioen worden gespaard uit het netto inkomen (na loonbelasting). Shell Pensioen heeft hiervoor de Shell Nettopensioenregeling.

De fiscale grens om mee te doen aan de Shell Nettopensioenregeling is ongeveer € 100.000,-. In het Pensioen 1-2-3 (pdf) vindt u de exacte hoogte van het fiscale maximum voor deelnemers van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) en voor deelnemers van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Alle afspraken over uw pensioen vindt u in het SNPS Reglement Nettopensioenregeling (pdf).

De Shell Nettopensioenregeling is een individueel beschikbare premieregeling
De Shell Nettopensioenregeling is alleen bedoeld voor het opbouwen van pensioen boven de inkomensgrens van ongeveer € 100.000,-. De regeling werkt hetzelfde als de SNPS-regeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. Met de Shell Nettopensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op en heeft u recht op premievrijstelling bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (PVI). Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is voor uw gehele salaris geregeld in uw basis pensioenregeling van SNPS of SSPF.

De premie voor de Shell Nettopensioenregeling betaalt u uit uw netto salaris
Hiervoor krijgt u een vergoeding van uw werkgever. De maximale premie die mag worden ingelegd, is leeftijdsafhankelijk. Met deze premie bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Hiervan koopt u later een pensioenuitkering aan. Over de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum hoeft u geen loonbelasting te betalen. In de basispensioenregeling van SNPS en SSPF is dat precies andersom. In de SNPS- en SSPF-regeling betaalt u over de premies géén loonbelasting, maar u betaalt straks wél loonbelasting over de pensioenuitkering.

Op uw persoonlijk portaal krijgt u inzicht in uw pensioenkapitaal en uw verwachte pensioeninkomen
Op mijn-Shellpensioen ziet u maandelijks hoe uw pensioenkapitaal zich ontwikkelt. U vindt er ook informatie over welke mogelijkheden uw Nettopensioenregeling biedt. Verder ontvangt u eenmaal per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat welk bedrag u voor uw netto pensioenkapitaal heeft opgebouwd. U kunt dit UPO ook inzien op mijn-Shellpensioen.

U betaalt uit uw premie-inleg de risicopremies van de verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden
Het gaat om de risicopremies voor de volgende verzekeringen:

 • De verzekering voor verdere pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.
 • De verzekering bij overlijden tijdens uw dienstverband (partnerpensioen en wezenpensioen).

U doet automatisch mee met de Shell Nettopensioenregeling
Is uw salaris hoger dan de fiscale grens voor uw regeling? Dan doet u automatisch mee met de Shell Nettopensioenregeling. U ontvangt hier bericht over. In tegenstelling tot uw basis pensioenregeling (tot de fiscale grens) is deelname aan de Shell Nettopensioenregeling niet verplicht.

 

Meedoen aan de Shell Nettopensioenregeling heeft een aantal voordelen:

 • Kapitaal opbouwen in de Shell Nettopensioenregeling is voordeliger dan wanneer u dat zelf zou doen:
  • SNPS belegt collectief en kan daardoor de beleggingskosten lager houden dan wanneer u zelf zou beleggen.
  • SNPS heeft niet als doel winst te maken.
  • Fiscale vrijstelling: het opgebouwde netto pensioenkapitaal wordt niet belast in box 3 inkomstenbelasting.
 • Nabestaanden ontvangen een goed partnerpensioen en/of wezenpensioen, ook voor het deel van uw pensioengevend salaris boven de fiscale grens.
 • U blijft pensioenkapitaal opbouwen voor het salarisdeel boven de fiscale grens, ook als u niet (meer) kunt werken door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
 • Bij directe deelname worden er geen medische waarborgen gevraagd.
 • U kunt uw Shell Nettopensioenregeling tussendoor opzeggen. Een jaar nadat u bent gestopt, kunt u mogelijk ook weer opnieuw deelnemen.

 

Overwegingen om niet mee te doen aan de Shell Nettopensioenregeling:

 • U heeft andere inkomstenbronnen waardoor u het niet nodig vindt om naast uw bruto pensioen ook een netto pensioen op te bouwen.
 • Uw salaris zit dicht bij de fiscale grens en u verwacht niet dat uw salaris nog veel zal stijgen.
 • Als u de premie voor de Shell Nettopensioenregeling niet in uw pensioen stort, maar uit laat keren bij uw salaris, heeft u zelf de vrijheid.

 

Wilt u niet deelnemen aan de Shell Nettopensioenregeling? Geef dit dan door
Gebruik hiervoor het Opt out-formulier op HR-net, zie ook onderaan de pagina Downloads. Heeft u een partner? Dan moet die het er mee eens zijn dat u niet deelneemt. Hij of zij moet hiervoor tekenen via het formulier Nettopensioen opt out instemming partner (pdf). Wij hebben beide handtekeningen nodig om dit voor u te regelen. U voegt het formulier Nettopensioen opt out instemming partner bij uw Opt out-formulier op HR-net. Kiest u ervoor om niet deel te nemen? Dan krijgt u de toelage netto bij uw salaris.

U kunt opnieuw deelnemen nadat u afgezien heeft van deelname
Opnieuw deelnemen kan op zijn vroegst een jaar nadat u bent gestopt. Als u opnieuw deelneemt, vraagt de herverzekeraar medische waarborgen. Neemt u hiervoor contact met ons op.