Shell Nettopensioenregeling

In de Shell Nettopensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris boven het wettelijke fiscale maximum van uw regeling. Kijk voor het bedrag dat voor u geldt in het Pensioen 1-2-3. Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen.

Uw Shell Nettopensioenregeling
U betaalt iedere maand een premie uit uw nettosalaris. Hiervoor krijgt u een brutovergoeding van Shell. De maximale premie die mag worden ingelegd is leeftijdsafhankelijk. Met deze premie spaart u voor een eigen pensioenkapitaal.

Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, zijn er vanuit de Shell Nettopensioenregeling ook voorzieningen voor uw partner en/of kinderen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat de opbouw van uw pensioenkapitaal automatisch door. Daarnaast gelden de voorzieningen uit uw basispensioenregeling.

Wij beleggen voor uw pensioen
Uw premies worden belegd volgens een Life cycle-profiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt daarbij zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. U regelt dit via mijn-Shellpensioen. Meer weten over hoe wij beleggen? Lees over ons beleggingsbeleid en verantwoord beleggen.

Hieronder ziet u wat de rendementen in de afgelopen jaren zijn geweest:

netto rendementen

Lees het Pensioen 1-2-3
In het Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Shell Nettopensioenregeling. Hierin leest u bijvoorbeeld:

  • Hoe u pensioenkapitaal opbouwt
  • Hoeveel u opbouwt
  • Wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt
  • Welke kosten wij maken
  • Wat de risico’s zijn.

U doet automatisch mee met de Shell Nettopensioenregeling
Is uw salaris hoger dan de fiscale grens voor uw regeling? Dan doet u automatisch mee met de Shell Nettopensioenregeling. Uw werkgever informeert u hier tijdig over.

Wilt u niet deelnemen? Geef dit dan aan ons door
Geef zelf aan ons door als u niet wilt deelnemen aan de Shell Nettopensioenregeling. Gebruik hiervoor het Opt out-formulier op HR-net. U vindt dit onderaan de pagina Downloads. Heeft u een partner? Dan moet die het er mee eens zijn dat u niet deelneemt. Hij of zij moet hiervoor tekenen via het formulier Nettopensioen opt-out instemming partner. Wij hebben beide handtekeningen nodig om dit voor u te regelen. U voegt het formulier Nettopensioen opt-out instemming partner bij uw Opt-out formulier op HR-net. Als u ervoor kiest om niet deel te nemen, krijgt u de toelage netto.

Wij houden belastingen en premies in
Over de pensioenpremie voor de Shell Nettopensioenregeling moet eerst loonbelasting worden betaald. Daar staat tegenover dat de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum dan onbelast is. In de basispensioenregeling van SNPS en SSPF, is dat precies andersom. Over de premies hiervoor betaalt u nu geen loonbelasting. Over uw pensioenuitkering betaalt u straks wél loonbelasting.

Wilt u opnieuw deelnemen?
U kunt opnieuw deelnemen nadat u afgezien heeft van deelname. Hiervoor vraagt de herverzekeraar medische waarborgen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Vanaf 58 jaar kunt u meedoen met het Collectief Variabel Pensioen (CVP)
In uw 58e levensjaar kunt u een voorlopige keuze maken voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Kiest u voor een variabel pensioen dan doet u mee met het Collectief Variabel Pensioen (CVP).