Betaaldata

Uw pensioenuitkering wordt per maand betaald. Bekijk hier de betaaldata van SSPF en SNPS.

Betaaldata 2019 SSPF
Uw pensioen bij SSPF wordt vooraf betaald en standaard uiterlijk op de 5e werkdag van de maand waarover u een uitkering krijgt op uw bankrekening bijgeschreven.

Maand Betaaldatum
Januari woensdag 2 januari
Februari vrijdag 1 februari
Maart vrijdag 1 maart
April maandag 1 april
Mei donderdag 2 mei
Juni maandag 3 juni
Juli maandag 1 juli
Augustus donderdag 1 augustus
September maandag 2 september
Oktober dinsdag 1 oktober
November vrijdag 1 november
December maandag 2 december

Betaaldata 2019 SNPS
Uw pensioen bij SNPS wordt achteraf betaald en rond de 25e van de maand waarover u een uitkering krijgt op uw bank- of girorekening bijgeschreven.

Maand Betaaldatum
Januari vrijdag 25 januari
Februari maandag 25 februari
Maart maandag 25 maart 
April donderdag 25 april
Mei vrijdag 24 mei
Juni dinsdag 25 juni
Juli donderdag 25 juli
Augustus vrijdag 23 augustus
September woensdag 25 september
Oktober vrijdag 25 oktober
November maandag 25 november
December vrijdag 20 december