Betaaldata

Uw pensioenuitkering wordt per maand betaald. Bekijk hier de betaaldata van SSPF en SNPS. Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Dan kan het mogelijk iets langer duren.

Kwam u in dienst voor 1 juli 2013?
Dan ontvangt u pensioen van SSPF. Uw pensioen bij SSPF wordt vooraf betaald en standaard uiterlijk op de 5e werkdag van de maand waarover u een uitkering krijgt op uw bankrekening bijgeschreven.

Uw pensioenuitkering van januari wordt berekend op basis van de belastingtarieven van het voorgaande jaar. Dit wordt gecorrigeerd in februari. U ontvangt een specificatie als uw uitkering verandert.

Bent u lid van Voeks?
Dan houden we de jaarcontributie van € 20,- in op uw pensioenuitkering van januari.

Betaaldata SSPF
Maand Betaaldatum
Januari maandag 3 januari 2022
Februari dinsdag 1 februari 2022
Maart dinsdag 1 maart 2022
April vrijdag 1 april 2022
Mei maandag 2 mei 2022
Juni woensdag 1 juni 2022
Juli vrijdag 1 juli 2022
Augustus maandag 1 augustus 2022
September donderdag 1 september 2022
Oktober maandag 3 oktober 2022
November dinsdag 1 november 2022
December donderdag 1 december 2022
 

Kwam u in dienst vanaf 1 juli 2013?
Of nam u deel aan de Nettopensioenregeling (want u had een salaris boven het fiscaal maximum)? Dan ontvangt u (ook) pensioen van SNPS. Uw pensioen bij SNPS wordt achteraf betaald en rond de 25e van de maand waarover u een uitkering krijgt op uw bank- of girorekening bijgeschreven.

Bent u lid van Voeks?
Dan houden we de jaarcontributie van € 20,- in op uw pensioenuitkering van januari.

Betaaldata SNPS
Maand Betaaldatum
Januari dinsdag 25 januari 2022
Februari vrijdag 25 februari 2022
Maart  vrijdag 25 maart 2022
April maandag 25 april 2022
Mei woensdag 25 mei 2022
Juni vrijdag 24 juni 2022
Juli maandag 25 juli 2022
Augustus donderdag 25 augustus 2022
September vrijdag 23 september 2022 
Oktober dinsdag 25 oktober 2022
November vrijdag 25 november 2022
December dinsdag 20 december 2022
 

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)