Extra pensioen tot AOW

Gaat uw pensioen vóór uw AOW in? Dan kunt u bij SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds) tijdelijk voor extra pensioen kiezen.

Met dit tijdelijk extra pensioen overbrugt u de periode totdat uw AOW-uitkering ingaat. U krijgt dan tijdelijk een hoger pensioen. Daarna krijgt u een lager pensioen.

U kiest voor het maximum of voor een eigen bedrag
Voor het extra pensioen geldt een fiscaal maximum van € 21.864,24 (2020). Dit bedrag komt overeen met de AOW voor een echtpaar. We rekenen dit bedrag om naar maanden en tellen dit bij uw maandelijkse pensioenuitkering op. U kunt ook zelf een bedrag kiezen tot het maximum.

Hoe regelt u het?
Vanaf 55 jaar kunt u uw pensioenkeuzes aan ons doorgeven. Doe dit minstens 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Wilt u eerst het effect zien van uw pensioenkeuzes? Bereken het met mijn-Flexplanner op mijn-Shellpensioen. Log makkelijk en veilig in met uw DigiD.

Heeft u pensioen bij SNPS?
Neem dan minstens 6 maanden voordat u met pensioen wilt contact met ons op. Gaat u voor uw 58e met pensioen dan kunt u niet deelnemen aan het Collectief Variabel Pensioen als u 58 wordt.

Heeft u een SSPF-pensioen?
Geef dan minstens 6 maanden voordat u met pensioen wilt uw pensioenkeuzes door via mijn-Pensioenaanvraag bij mijn-Shellpensioen.

mijn-Shellpensioen.

Let op: meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd jaar met pensioen gaan en tegelijkertijd doorwerken, kan fiscale consequenties hebben. Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een fiscaal deskundige.

Formulieren SSPF

Formulieren SNPS

Formulieren SNPS Nettopensioenregeling
Om te stoppen met de Nettopensioenregeling, gebruikt u het Opt out-formulier op HR-net.
Om opnieuw deel te nemen aan de Nettopensioenregeling, gebruikt u het Opt in-formulier op HR-net.