Uit elkaar gaan

Ga je scheiden? Of beëindig je een geregistreerd partnerschap? Dan heeft dat gevolgen voor je pensioen. Maak hierover goede afspraken. Het is verstandig daarvoor een adviseur in te schakelen.

Je ex-partner heeft standaard recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dat heet ‘verevening’. Je kunt samen andere afspraken maken. Je legt je afspraken vast in je huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een echtscheidingsconvenant.

Wat moet je voor je pensioen regelen als je uit elkaar gaat?
Het is belangrijk dat je meteen een paar dingen regelt:

Meld je partner bij ons af
Gebruik hiervoor het formulier Afmelden partner (pdf). Je hoeft je partner alleen bij ons af te melden als je samenwoonde met een samenlevingscontract of als je scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het buitenland plaatsvond.

Laat ons weten of wij het pensioen moeten uitbetalen aan je ex-partner
Wil je dat wij de verdeling van het ouderdomspensioen regelen? Dan moet je dit binnen 2 jaar na je scheiding laten weten met het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding van de rijksoverheid. Doe je dit niet, dan betaal je het pensioen elke maand zelf aan je partner uit.

Informeer ons over een eventuele andere verdeling van het pensioen
Vermeld de andere verdeling op het medelingingsformulier van de rijksoverheid. Stuur ons dat formulier én stuur ons ook een (gewaarmerkte) kopie van de volgende pagina’s uit jullie huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant:

  • de 1e pagina met de namen van jou en je ex-partner
  • pagina met pensioenafspraken
  • laatste pagina met de handtekening van jou en je ex-partner

Getrouwd en/of gescheiden in het buitenland? Stuur ons nog extra documenten
Stuur ons naast de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant ook een (gewaarmerkte) kopie van:

  • jullie huwelijksakte of partnerschapsakte, en/of
  • het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap

Heb je een vraag? Plan een beeldbelgesprek in. Wij helpen je graag verder!

mijn-Shellpensioen