Arbeidsongeschikt

Als je ziek wordt, betaalt Shell de eerste 2 jaar in principe jouw loon door. Ook blijf je pensioen opbouwen.

Je bent langer dan 2 jaar ziek
Dan krijg je mogelijk een WIA-uitkering van de overheid. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Hiervoor bepaalt UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) je mate van arbeidsongeschiktheid. Werk je buiten Nederland? Dan wordt dit vastgesteld door een onafhankelijke arts en onafhankelijke arbeidsdeskundige.

Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard?
En is je dienstverband daardoor (gedeeltelijk) beëindigd? Dan krijg je een inkomen dat bestaat uit:

  • een WIA-uitkering van UWV
  • aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)

Je AOP gaat in zodra je arbeidsovereenkomst bij Shell (gedeeltelijk) is beëindigd. En loopt door tot je pensioendatum, tenzij je beter wordt of je voor je pensioendatum overlijdt.

Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen krijg ik?
Op het UPO zie je hoeveel AOP je krijgt als je volledig arbeidsongeschikt bent. Je vindt je UPO in Mijn archief op mijn-Shellpensioen. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je gedeeltelijk AOP. Het uitkeringspercentage wordt als volgt bepaald:

% arbeidsongeschikt % uitkering AOP
80% of meer 100%
65% - 80% 72,5%
55% - 65% 60%
45% - 55% 50%
35% - 45% 40%
tot 35% 0%

mijn-Shellpensioen

Je blijft pensioen opbouwen
Je hoeft dan geen premie meer te betalen voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent. Dit heet premievrijstelling. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Deze vind je terug in het reglement.

Jaarlijkse aanpassing van je AOP
Het ingegane AOP wordt elk jaar opnieuw berekend (indexatie). In het reglement lees je hoe dat werkt.

Verandert er iets in je arbeidsongeschiktheid?
Je hoeft niets te doen. UWV geeft dit aan ons door.