Duurzame resultaten

Wij zijn ervan overtuigd dat engagement het instrument is om duurzame verandering te bewerkstelligen. Een bedrijf uitsluiten en verkopen betekent immers dat je je invloed simpelweg opgeeft. Daarom spreken wij ondernemingen aan op hun beleid en de activiteiten die ze ondernemen. Hierbij trekken we in voorkomende gevallen met andere institutionele beleggers op. Overtuigd als we zijn dat actief aandeelhouderschap bedrijven scherp houdt en stimuleert tot meer aandacht voor duurzaamheid.

Dit zijn de resultaten over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2023:Engagement resultaten NL

Engagement en Sustainable Development Goals (SDG’s)
Het pensioenfonds onderschrijft de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Het engagement dat we voeren met bedrijven kan worden gekoppeld aan deze SDG’s. Het pensioenfonds heeft een viertal SDG’s extra belangrijk gemaakt: SDG 5: Gendergelijkheid, SDG 7: Betaalbare & Duurzame Energie, SDG 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen en SDG 13: Klimaatactie.

Een groot gedeelte van onze engagement activiteiten kan worden gekoppeld aan de SDG’s. Hieronder treft u per SDG het aantal engagements aan gedurende 2023.

Engagements per SDG

De effectiviteit van ons engagement programma brengen we in kaart door de vooruitgang te meten in milestones. Elk engagement traject kent vier milestones. Indien er een milestone wordt behaald, spreken we van vooruitgang. We geloven als pensioenfonds dat engagement bijdraagt aan een duurzamere bedrijfsvoering, maar voortuitgang boeken en daadwerkelijk progressie maken kost tijd.

In deze grafiek wordt per SDG (duurzaamheidsdoel) aangegeven in hoeveel trajecten er sprake is van vooruitgang, gemeten over 2023.

Vooruitgang per SDG

Ons pensioenfonds maakt actief gebruik van het aandeelhoudersstemrecht. Dit is een verantwoordelijkheid die we als kans zien om duurzame verandering op gang te brengen. Jaarlijks stemmen we op een groot aantal aandeelhoudersvergaderingen. Hierbij letten we erop dat ons stemrecht in lijn is met het engagement traject dat wij voeren met bedrijven. Omdat we van mening zijn dat zo de effectiviteit van onze engagement wordt versterkt.

Stemresultaten

Stemresultaten NL

We hebben in Q4 2023 gestemd op 4.525 resoluties in 701 aandeelhoudersvergaderingen.

Taartgrafiek 1

In totaal hebben we op 1.083 resoluties tegengestemd of ons onthouden van stemmen. De onderwerpen waar we tegen hebben gestemd zijn in dit overzicht weergegeven.

Taartgrafiek 2

Met ons ESG-beleid wensen we duurzame verandering te bewerkstelligen. We geloven erin dat een goede governance bij bedrijven een voorwaarde is voor een verbetering van de prestaties van de onderneming op het gebied van milieu en sociale factoren. Daarnaast willen we in lijn met ons klimaatbeleid een lagere CO2-intensiteit realiseren met onze beleggingen.

We beheren onze beleggingen ten opzichte van een meetlat – ook wel benchmark genoemd. Als pensioenfonds vinden we het belangrijk dat de benchmark een goede weerspiegeling is van onze ESG doelstellingen. Om die reden hanteren we voor het over grote deel van onze beleggingscategorieën op maat gemaakte benchmarks met deze ESG kenmerken.
Ten opzichte van generieke marktbenchmarks laten onze eigen ESG benchmarks de volgende verbeteringen zien:

Een CO2-intensiteitsreductie;
Een verbeterde governance score; en
Een minimaal gelijkblijvende score ten aanzien van milieu en sociale factoren.