Wet toekomst pensioenen

De afgelopen tijd hebben Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (COR) gesprekken gevoerd om tot een voorgenomen transitie te komen over de nieuwe pensioenregeling en de overgang daar naartoe. Vanwege de Wet toekomst pensioenen (Wtp) moeten alle pensioenregelingen in Nederland veranderen. Dus ook die van Shell.

Concept nieuwe pensioenregeling vanuit de sociale partners
Shell Nederland en de COR hebben hun voorgenomen transitie vastgelegd in een concept transitieplan. Begin mei heeft Voeks (‘Vereniging Oud-Employees Koninklijke Shell’) het wettelijk hoorrecht namens pensioengerechtigden en oud-werknemers van Shell uitgeoefend. Daarbij heeft zij haar mening gegeven over het concept transitieplan. Shell Nederland heeft een instemmingsverzoek bij de COR neergelegd over de gemaakte afspraken rondom de pensioenregelingen van Shell in Nederland. Dit instemmingsverzoek is ontvangen door de COR op 30 mei 2024. Lees hier het bericht van Shell Nederland.

Voor de zomer verwachten we het besluit
We verwachten dat Shell Nederland en de COR vóór de zomer 2024 een besluit nemen over de voorgenomen transitie voor zowel de SSPF- als de SNPS-pensioenregeling. Daarna zullen zij de betreffende transitieplannen indienen bij de besturen van SNPS en SSPF. In deze transitieplannen staat de opdracht om de afspraken uit te voeren. 

De besturen buigen zich vervolgens over het verzoek van de COR en Shell Nederland. Zij toetsen de nieuwe pensioenregeling op onder andere uitvoerbaarheid en evenwichtigheid voor alle deelnemersgroepen. In dit proces wordt ook advies van het Verantwoordingsorgaan (VO) gevraagd. 

Uiteindelijk bepalen de besturen van SSPF en SNPS of zij de door Shell Nederland en de COR voorgelegde opdracht kunnen aanvaarden. Omdat deze besluitvorming zorgvuldig dient te gebeuren, verwachten we dat dit proces in het najaar van 2024 afgerond kan worden. Vervolgens gaan de pensioenfondsen over op implementatie van de regeling. De toezichthouders DNB en AFM dienen daarbij wel goedkeuring te geven op de wijze waarop SSPF en SNPS de transitie afspraken gaan uitvoeren.

We begeleiden je naar je nieuwe pensioenregeling
Shell Pensioen is bezig met de ontwikkeling van het CARE programma, waarbij je de informatie tot je kunt nemen op de manier die bij jou past. We houden je graag op de hoogte via e-mailings, webinars en bijeenkomsten, en als je daar behoefte aan hebt, zelfs persoonlijke begeleiding. Zorg ervoor dat we je kunnen bereiken!  Laat, voor zover nog niet eerder gedaan, je e-mailadres achter op mijn-Shellpensioen en zet je communicatievoorkeur op digitaal.

Dit is wat het voor jou betekent
de nieuwe pensioenregeling

Lees hier meer over je nieuwe pensioenregeling