Financiƫle markten in het eerste kwartaal vrij rustig

Je bouwt bij SNPS een persoonlijke pensioenpot op met je pensioenpremies. SNPS belegt deze pensioenpot zodat je met het resultaat van de beleggingen (rendement) later een goed pensioen hebt. Dat is niet zonder risico. Beleggen kan meer opleveren, maar je kunt ook geld verliezen.

Wil je weten hoe het eerste kwartaal van 2024 voor je pensioen is geweest? Je ontdekt het via je waardeoverzicht op mijn-Shellpensioen onder Mijn archief.

Lees ook dit interview met Jeroen Roskam, fiduciair adviseur van Achmea Investment Management. Hij praat ons in het artikel onder de infographic bij aan de hand van 7 steekwoorden.

snps waardeoverzicht

Check hoe je pensioenpot ervoor staat

Rust - rentestanden zijn stabiel
“Het is op dit moment vrij rustig in de wereld van de beleggingen. Dat komt doordat de rentestanden de eerste 3 maanden van dit jaar behoorlijk stabiel zijn. Dat was vorig jaar wel anders. Toen schoot de rente omhoog om daarna weer fors naar beneden te gaan. Beleggers voelen zich op dit moment duidelijk comfortabel en zijn positief gestemd.”

Geopolitieke onrust - maar markten vooralsnog vrij rustig
“Natuurlijk gebeurt er op geopolitiek gebied veel. Vooral China houdt de gemoederen in beleggingsland bezig. Maar al deze onrust – of dat nu om de oorlog in Oekraïne of Gaza gaat – is voor beleggers geen verrassing. De beurskoersen zijn hier al op aangepast. Tenzij er iets onverwachts ingrijpends gebeurt, dat kan natuurlijk altijd. Voor nu blijven de markten vrij rustig.”

Renteverlaging - kortlopende rentes in juni waarschijnlijk omlaag
“Waarschijnlijk gaan de kortlopende rentes rond juni omlaag. Dat is de rente die de centrale banken bepalen en wordt gebruikt voor leningen/kredieten voor een korte termijn. Wanneer de economie harder groeit dan verwacht, kan de inflatie weer stijgen. In dat geval zullen centrale banken de (korte) rente niet snel verlagen. Maar zolang de inflatie onder controle blijft, lijkt de weg vrij voor renteverlagingen. Dat wil trouwens niet zeggen dat daarmee ook de langlopende rentes, ofwel de kapitaalmarktrentes, dalen. Denk aan de rente op staatsobligaties en de hypotheekrentes. De hoogte hiervan hangt namelijk af van vraag en aanbod en verwachtingen in de markt.”

Aandelenmarkten - gemiddeld rendement van 10% op aandelen uit ontwikkelde markten
“De wereldwijde economie, en vooral de Amerikaanse economie, presteert op dit moment best goed en dat zien we terug in de aandelenmarkten. Het afgelopen kwartaal laten aandelen uit de ontwikkelde markten een gemiddeld rendement zien van zo’n 10%. Vooral Amerikaanse AI-technologiebedrijven doen het heel goed. De waarde hiervan is de laatste tijd enorm gestegen. Zo steeg het AI-bedrijf Nvidia laatst in 1 dag ruim 200 miljard dollar in waarde op de beurs.”

Opkomende markten - prestaties blijven achter bij ontwikkelde markten
“Waar de ontwikkelde markten op dit moment goed presteren, zien we dat de opkomende markten – waar China een belangrijk deel van uitmaakt - achterblijven. Deze aandelenmarkten behaalden een rendement van gemiddeld 4%. De Chinese toverformule van het initiëren van veel bouwprojecten om de economische groei te stimuleren, lijkt z’n kracht te hebben verloren. Wel hebben de beleggingen van SNPS het met een rendement van 7% beter gedaan dan die 4%. Ook heeft SNPS al eerder besloten de beleggingen in aandelen uit opkomende markten iets af te bouwen en een groter deel van de portefeuille te beleggen in aandelen uit ontwikkelde markten. Achteraf gezien is dat een goed besluit geweest.”

ESG - minder CO2-uitstoot in portefeuille
“Ook in deze maanden houden we bij het kiezen van beleggingen rekening met onze ESG-doelstelling. In het kort komt deze erop neer dat we binnen de beleggingscategorie aandelen uit ontwikkelde markten gemiddeld genomen 15% minder CO2 uitstoten dan de bekende wereldindex ‘MSCI World Index’. Onze portefeuille stoot dus minder CO2 uit dan de wereldindex. Ook hechten we belang aan een goed bestuur van de bedrijven waarin we beleggen. Ook dat weegt mee in de samenstelling van de aandelenportefeuille.”

In de gaten houden - hoge waardering aandelen realistisch of te rooskleurig?
“Beleggers lijken nu behoorlijk optimistisch over de toekomst. Dat zie je onder andere terug in de vrij hoge waarderingen van aandelen. Dat kan terecht zijn, maar het kan ook zijn dat beleggers de economische toekomst te rooskleurig inschatten. De verwachting is nu dat de westerse economie sterk blijft, de inflatie onder controle blijft en de korte rente weer omlaag kan. Maar zoals altijd: op het moment dat positivisme hoogtij viert, is er ook weer meer ruimte voor tegenvallers.”

Check hoe je pensioenpot ervoor staat