Update Wet toekomst pensioenen

Momenteel zijn de sociale partners (Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (COR)) nog in gesprek om tot een evenwichtig besluit te komen over hun aanpak met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen. Onderdeel van dit proces is dat het besluit voorgelegd wordt aan de VOEKS (‘Vereniging Oud-Employees Koninklijke Shell’) Hoorrechtcommissie (‘VHC’). De VHC mag haar visie kenbaar maken aan Shell Nederland en de COR. Shell en de COR moeten die visie meenemen in hun besluitvorming en ook terugkoppeling geven over wat er met de visie van de VHC  is gedaan. Meer informatie over de VHC. Vragen over de VHC kun je stellen via een e-mail aan VOEKS.

Als de sociale partners een definitief besluit hebben genomen dienen zij een verzoek voor de nieuwe pensioenregeling in bij Shell Pensioen. 

Het bestuur van de pensioenfondsen buigt zich over het verzoek van de COR/Shell Nederland
Daarbij weegt het de belangen van alle verschillende deelnemers evenwichtig af. In dit proces wordt ook het advies van het Verantwoordingsorgaan (VO) meegenomen. Na een positief advies van het Verantwoordingsorgaan (VO) gaan de pensioenfondsen over op implementatie van de regeling.

Shell Pensioen verwacht voor 1 juni 2024 een verzoek te ontvangen van de sociale partners
Tot die tijd bereidt Shell Pensioen zich voor op alle scenario’s voor de implementatie van de Wet toekomst pensioenen zodat we goed voorbereid aan de slag kunnen. 

Het laatste nieuws over de Wet toekomst pensioenen lees je op www.nieuwpensioenbijshell.nl.