“Een onrustig jaar, maar goede resultaten”

Je bouwt bij SNPS een persoonlijke pensioenpot op met je pensioenpremies. SNPS belegt deze pensioenpot zodat je met het resultaat van de beleggingen (rendement) later een goed pensioen hebt. Dat is niet zonder risico. Beleggen kan meer opleveren, maar je kunt ook geld verliezen. Wil je weten hoe het afgelopen kwartaal voor je pensioen is geweest? Je ontdekt het via je waardeoverzicht op mijn-Shellpensioen onder Archief. Lees ook het interview met Jeroen Roskam, fiduciair adviseur van Achmea Investment Management. Hij legt je in het artikel onder de infographic haarfijn uit waar je op moet letten.

Shell Infographic SNPS Waardeoverzicht NL

Mijn-Shellpensioen 

OPVALLEND: een plus van 20% in aandelenportefeuille
“Het is opvallend hoe goed dit beleggingsjaar was met nog een rally in het vierde kwartaal. Opvallend omdat er veel onrust en onzekerheden waren: de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, een bankencrisis in Zwitserland en een hoge inflatie. Je zou denken dat onze beleggingen een zwaar jaar hadden. Maar niets is minder waar. De aandelenportefeuille liet een plus zien van meer dan 20%.”

PIEKEN EN DALEN: obligaties en aandelen werden meer waard (en een lage rente)
“Ik denk meteen aan de rente en inflatie. Het afgelopen jaar daalde de inflatie hard en aanvankelijk steeg de rente nog door. Maar toen de daling van de inflatie doorzette ging de rente hard onderuit. Dat is gunstig omdat obligaties en aandelen hierdoor meer waard worden. Maar een lage rente is ongunstig omdat deelnemers minder pensioen kunnen aankopen. Gelukkig heeft SNPS de renteschommelingen grotendeels afgedekt. De effecten voor de deelnemers zijn beperkt.”

IN DE GATEN HOUDEN: grote economische uitdagingen
“Sommige wetenschappers en economen voorspellen dat de ontwikkelingen in AI (kunstmatige intelligentie) een economische groei gaan opleveren die vergelijkbaar is met de komst van het internet. Ook gaat in 2024 meer dan de helft van de wereldbevolking naar de stembus. Dat is uniek. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de wereldeconomie als veel landen kiezen voor nationalisme of juist globalisering en samenwerking. Tot slot blijft het de vraag of de inflatie verder daalt of toch weer omhooggaat. We krijgen te maken met grote economische uitdagingen en de impact daarvan is niet te voorspellen. Ook dat houden we daarom goed in de gaten.”

WERELDWIJD BELEGGEN = risico’s spreiden
“Voor SNPS beleggen we wereldwijd in diverse beleggingscategorieën. Zo beleggen we in staatsobligaties van opkomende markten als China, India en Brazilië, maar ook hebben we aandelen in honderden bedrijven wereldwijd. Dat doen we om onze risico’s zoveel mogelijk te spreiden. Als het in het ene land iets minder gaat, gaat het in een ander land vaak wel weer goed.”

POSITIEVE ENERGIE: Onze ESG-wensen zijn leidend in beleggingsportefeuille
“Bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille maken we bewuste keuzes op het gebied van ESG (Environmental, Social & Governance). Die brengen we met behulp van een gespecialiseerd bedrijf in de praktijk door met onze ESG-wensen in een categorie ‘aandelen’ te beleggen. Hierin zijn twee doorslaggevende factoren belangrijk: duurzaamheid en lange termijn rendement."

LEZERSVRAAG: Beleg je voorzichtiger als je met pensioen bent?
“Onze deelnemers willen weten wat er het afgelopen jaar in de portefeuille is gebeurd. We hebben er om te beginnen een beleggingscategorie aan toegevoegd: infrastructuur. Dat wil zeggen dat we nu ook beleggen in tolwegen, luchthavens, pijpleidingen enzovoorts. Een belegging in infrastructuur zorgt voor nog meer spreiding in de portefeuille. Daarbij speelt infrastructuur een belangrijke rol in de klimaattransitie. Daarnaast hebben we onze pensioenregeling zodanig verbeterd dat we voortaan in fase als je met pensioen bent/of een variabel pensioen ontvangt net zo gespreid in beleggingscategorieën kunnen blijven beleggen als wanneer je jong pensioen opbouwt.”

RISICO’S: door slim spreiden minder risico’s en meer resultaat
“Beleggen is omgaan met onzekerheid. En onzekerheid is er altijd wel. Maar hoe dan ook: wij spreiden de beleggingen zo goed mogelijk. Hierdoor is ons fonds robuust en veerkrachtig genoeg om diverse tegenslagen aan te kunnen.”