Extra verhoging pensioen SSPF

Ontvang je pensioen van SSPF óf werk je niet meer bij Shell en ontvang je nog geen pensioen?
Elk jaar probeert het bestuur van SSPF je pensioen te laten meestijgen met de prijzen. In februari heeft het SSPF-bestuur een indexatie van 8% toegekend. Er is nu een extra verhoging toegekend.

Wij verhogen het pensioen op 1 november 2023
De verhoging is 4,1% over het oorspronkelijke pensioenbedrag van februari. Gepensioneerden krijgen het hogere pensioen uitbetaald vanaf 1 november 2023.

Deze verhoging komt bovenop de verhoging per 1 februari 2023
Je pensioen is op 1 februari 2023 met 8,0% verhoogd. Over de periode november 2021 tot november 2022 waren de prijzen meer gestegen, namelijk met 12,1%. Omdat de economische omstandigheden op dat moment onzeker waren, zijn de pensioenen toen met 8,0% verhoogd. Later in het jaar zou het bestuur kijken of het restant ook toegekend kon worden. Dat is nu het geval. Daarom wordt het pensioen per 1 november 2023 nogmaals verhoogd. Hiermee is nu de volledige 12,1% toegekend.

Elk jaar probeert het bestuur van SSPF je pensioen te laten meestijgen met de prijzen
Het bestuur heeft als ambitie om je pensioen waardevast te houden. Indexeren kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Een stijging is daarom niet gegarandeerd. Het SSPF-bestuur besluit ieder jaar of, en zo ja met hoeveel, je pensioen wordt verhoogd.