Pensioenverhoging SSPF 2% per 1 februari 2022

Deelnemers die nog geen indexatie hebben gekregen per 1 februari 2022, krijgen alsnog een verhoging van 2%.

Dat geldt in deze situaties:

  • Als je werkt en pensioen opbouwt
  • Als je arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) ontvangt
  • Als je partner is overleden, tot zijn of haar oorspronkelijke pensioendatum
  • Als je wezenpensioen ontvangt

Actieve deelnemers: wij verhogen het opgebouwde pensioen vanaf 1 februari 2022 met 2%
Bouw je nog pensioen op? Dan groeide je opgebouwde pensioen ieder jaar mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland. Omdat deze in 2022 niet zijn verhoogd, werd je opgebouwde pensioen per 1 februari 2022 ook niet verhoogd. Dit wordt nu gewijzigd. Je opgebouwde pensioen wordt in 2022, 2023 en 2024 onvoorwaardelijk verhoogd met 2% per jaar. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft hiermee ingestemd. De werkgever besluit later of deze verhoging ook geldt voor 2025 en 2026.

Arbeidsongeschikten: wij verhogen het salaris, op basis waarvan we je pensioen berekenen, vanaf 1 februari 2022 met 2%
Je pensioenuitkering werd jaarlijks onvoorwaardelijk verhoogd met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland. Omdat de salarisschalen in 2022 niet zijn verhoogd, kreeg je per 1 februari 2022 geen verhoging van je pensioenuitkering. Dit wordt nu gewijzigd. Het salaris, op basis waarvan we je arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen, wordt in 2022, 2023 en 2024 onvoorwaardelijk verhoogd met 2% per jaar. De WAO / WIA-aftrek stellen we opnieuw vast op basis van de gegevens die we van UWV ontvangen. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft hiermee ingestemd. De werkgever besluit later of deze verhoging ook geldt voor 2025 en 2026.

Nabestaanden en wezen: je pensioen wordt verhoogd met 2% vanaf 1 februari 2022
Je pensioenuitkering werd jaarlijks onvoorwaardelijk verhoogd met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland. Omdat de salarisschalen in 2022 niet zijn verhoogd, kreeg je per 1 februari 2022 geen verhoging van je pensioenuitkering. Dit wordt nu gewijzigd. Je uitkering wordt in 2022, 2023 en 2024 onvoorwaardelijk verhoogd met 2% per jaar. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft hiermee ingestemd. De werkgever besluit later of deze verhoging ook geldt voor 2025 en 2026.

De verhoging van 2% geldt totdat de oorspronkelijke pensioendatum van je voormalige partner is bereikt
Vanaf het moment dat je voormalige partner de oorspronkelijke pensioendatum zou hebben bereikt, geldt een voorwaardelijke verhoging met de stijging van de consumentenprijzen. Deze voorwaardelijke verhoging is afhankelijk van de financiële situatie van SSPF. Het Bestuur neemt hierover jaarlijks een besluit.

Wij verwerken de verhoging van je pensioen per 1 juni 2022
Je ontvangt in die maand je pensioen van juni 2022 en de verhoging over februari tot en met mei 2022.

Je vindt de actuele stand van je pensioen op mijn-Shellpensioen
Krijg je al een pensioenuitkering? Dan vind je de nieuwe specificatie van je uitkering in je archief op mijn-Shellpensioen.

Let op! De verhoging is niet verwerkt op je Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Je hebt dit overzicht ontvangen in april 2022.