Pensioen bij SNPS

Kwam je op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) jouw pensioen. Direct meer inzicht in je pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen, jouw persoonlijk portaal, of lees meer over je pensioen in het Pensioen 1-2-3.

SNPS is een beschikbare premieregeling
Jij en je werkgever betalen maandelijks een leeftijdsafhankelijke premie waarmee je een eigen pensioenkapitaal opbouwt. Hiervan koop je later een pensioenuitkering aan.

Hoe werkt jouw pensioen stap 1


Alle afspraken over je pensioen staan in Reglement I (pdf).

Verdien je op fulltimebasis meer dan € 121.951,- (vanaf 1 februari 2024)? Dan kun je meedoen met de Shell Nettopensioenregeling. Je bouwt dan pensioen op in de Shell Nettopensioenregeling over het salaris daarboven.

Het volgende is in je pensioenregeling geregeld

Bij SNPS bouw je een pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum wordt dat pensioenkapitaal voor de aankoop van een ouderdomspensioen gebruikt. Vanaf je pensioendatum ontvang je dan een pensioenuitkering. Deze uitkering ontvang je zolang je leeft. Als je op de pensioendatum een partner hebt, gebruik je het pensioenkapitaal ook voor de aankoop van een partnerpensioen. Jouw partner ontvangt dan een partnerpensioen als je overlijdt.

Als je tijdens je dienstverband overlijdt, ontvangen je eventuele partner en/of kinderen een pensioen van Shell Pensioen. Je partner ontvangt een levenslang partnerpensioen. Je kinderen ontvangen tot hun 18e verjaardag een wezenpensioen. Studerende kinderen hebben zo lang ze studeren recht op wezenpensioen (maar uiterlijk tot het einde van de maand augustus volgend op de 24e verjaardag).

Let op! Woon je ongehuwd samen of woon je in het buitenland? Dan moet je jouw partner zelf bij SNPS aanmelden voor de Shell pensioenregeling.

Word je arbeidsongeschikt? Dan kun je in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt ook je premie-inleg in de Shell pensioenregeling voortgezet tijdens de periode dat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. De pensioenpremie wordt dan door SNPS doorbetaald.


Ga naar beleggen voor jouw pensioen