Klachtenregeling

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Bent u desondanks niet tevreden over de uitvoering of over de wijze waarop u bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Hier is de klachtenregeling van het pensioenfonds kort samengevat. U kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële tekst van de klachtenprocedure.

Wie kan een klacht indienen?
Als u vindt dat u op basis van de statuten en/of reglement I van SNPS rechten heeft bij het pensioenfonds, kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over de uitvoering van uw pensioenregeling en over de wijze waarop u bent behandeld.

Zo dient u een klacht in
U dient uw klacht schriftelijk in bij Achmea Pensioenservices, de pensioenadministrateur van SNPS. Dit kan per brief of per e-mail. Zet u in uw e-mail of u over SNPS of SSPF een klacht heeft? Uiterlijk 2 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u schriftelijk een gemotiveerd antwoord. Vermeld uw geboortedatum.