Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) is op hoofdlijnen vastgelegd in de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf). Dit beleid wordt door het bestuur van SNPS vastgesteld. Het beleggingsbeleid is gedetailleerd uitgewerkt in een Beleggingsnota, inclusief Beleggingsrichtlijnen.

Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het beleggingsbeleid is om zo goed mogelijke beleggingsresultaten van de individuele deelnemer - gegeven zijn verplichtingenstructuur (‘replacement ratio’) en risicobereidheid (binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen) - na te streven. Dit wordt door middel van een ALM-studie getoetst. Deze ALM-studie wordt minimaal één keer per 3 jaar uitgevoerd.

Investment Beliefs
SNPS heeft de volgende investment beliefs:

  • Rendement is de beloning voor het nemen van risico’s; risico’s binnen het beleggingsbeleid zijn dus onvermijdelijk maar worden zorgvuldig genomen.
  • Diversificatie verbetert de verhouding tussen risico en rendement.
  • Actief beheer kan waarde toevoegen. Kosten zijn zeker, rendement is dat niet.
  • Betrokken aandeelhouderschap stimuleert goed bestuur en verantwoord ondernemen.

Ten minste eenmaal in de 3 jaar, als eerste processtap in een ALM-studie, worden de investment beliefs opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast.

Documenten duurzaamheidsinformatie SNPS (SFDR)