De vervolgstappen

Nu er een Pensioenakkoord is, maakt het kabinet een voorstel om de wetgeving aan te passen.  Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe wetgeving in met ingang van 1 januari 2023.

Vervolgens gaan Shell en de Centrale Ondernemingsraad afspraken maken die worden voorgelegd aan de Shell pensioenfondsen. De fondsen toetsen onder andere de uitvoerbaarheid van de nieuwe regelingen en of in het voorstel alle belangen evenwichtig behartigd zijn.

Vervolgens moeten de fondsen de nieuwe pensioenregeling gaan uitvoeren. Hiervoor moeten de (administratie)systemen aangepast worden. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet zorgvuldig gebeuren. Er is voldoende tijd nodig om te overleggen en afspraken te maken tussen Shell, COR en de pensioenfondsen.

De uiterste invoerdatum van de nieuwe regeling is daarom 1 januari 2027.

 

tijdlijn Pensioenakkoord