Gevolgen voor het Shell-pensioen

In hoeverre er wat voor u verandert, hangt af van:
•  de pensioenregeling die u nu heeft
•  of u nog bij Shell werkt, uit dienst bent of met pensioen bent gegaan

Werkt u nog bij Shell?
Speciaal voor Shell-medewerkers is er een informatiepagina over het Pensioenakkoord op de website van de Shell werkgever. Wilt u meer inzicht in uw huidige pensioen? Lees meer bij Inzicht in uw pensioen.

Werkt u niet meer bij Shell?
Het Pensioenakkoord heeft als uitgangspunt dat ook de waarde van de opgebouwde of ingegane pensioenen overgeheveld wordt naar een nieuwe pensioenregeling. Dit heet ‘invaren’. In dat geval wordt de waarde van uw pensioen overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling. De concept pensioenwetgeving biedt echter de mogelijkheid om daar van af te wijken en de opgebouwde of ingegane pensioenen niet in te varen. De bestaande regels blijven dan op die pensioenen van toepassing. Om gebruik te kunnen maken van die uitzondering moet wel aangetoond kunnen worden dan ‘invaren’ tot onevenredig nadeel leidt voor de betrokkenen. Over het al dan niet ‘invaren’ moet een besluit worden genomen als onderdeel van de totale besluitvorming door Shell, de Centrale Ondernemingsraad en de pensioenfondsen. Daarbij wordt op een evenwichtige manier rekening gehouden met de verschillende belangen.

Wilt u ook in de toekomst van de ontwikkelingen op de hoogte blijven? Bekijk uw huidige gegevens via mijn-Shellpensioen. Geef direct uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer aan ons door.

mijn-Shellpensioen