Wet toekomst pensioenen: nieuwe afspraken over pensioenen en AOW

Op 30 mei stemde de Eerste Kamer in met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De nieuwe wet ging in op 1 juli 2023. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen in de toekomst een goed pensioen krijgt, ook de generaties hierna. Met het huidige stelsel lukt dat niet goed. En dus moeten bijna alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Ook die van Shell.

Voorbereidingen in volle gang
Shell, als werkgever, was al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de mogelijke aanpassingen en de verkennende gesprekken daarover met de Centrale Ondernemingsraad (COR). Samen werken ze verder aan het ontwerp van de nieuwe pensioenregeling. De COR streeft ernaar om begin 2024 meer informatie te delen.

Blijf op de hoogte
Wat er voor jou verandert, hangt nog van veel factoren af. Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Maar veel weten we ook al wel. Op onze website nieuwpensioenbijshell.nl vind je alle belangrijke informatie over de Wet toekomst pensioenen, actuele ontwikkelingen en mogelijke scenario’s voor de toekomst.

We delen regelmatig het laatste nieuws via deze website en via de Pensioenupdate, onze digitale nieuwsbrief. Je ontvangt de nieuwsbrief als wij je e-mailadres hebben.

Check op mijn-Shellpensioen of wij je e-mailadres hebben! Zo mis je nooit informatie over je pensioen.