Onderzoek over het verantwoord beleggingsbeleid van het Shell Pensioenfonds

Shell Pensioenfonds belegt, binnen aanvaardbare risico’s, om een goed rendement te behalen. Tegelijkertijd willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame wereld. Onder verantwoord beleggen verstaat Shell Pensioenfonds beleggen waarbij zowel de belangen van Shell-medewerkers, oud-collega’s en gepensioneerden als die van de samenleving behartigd worden. Uw mening vinden wij belangrijk. Daarom kon u meedoen met een onderzoek naar ons verantwoord beleggingsbeleid.

Rendement en duurzaamheid
Naast belangrijke overwegingen over rendement en risico wordt rekening gehouden met milieu-, sociale en deugdelijk bestuur-overwegingen, ook wel Environmental, Social en Governance (ESG) genoemd. Het Shell Pensioenfonds heeft 4 maatschappelijke thema’s geïdentificeerd die goed passen bij het pensioenfonds en waarvan wij denken dat die goed aansluiten bij onze deelnemers. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties om de aarde in 2030 schoner, eerlijker en duurzamer te maken. Op www.sdgnederland.nl leest u meer over deze ontwikkelingsdoelstellingen.

Verantwoord beleggen
Kwam u in dienst voor 1 juli 2013, bekijk het SSPF verantwoord beleggingsbeleid. Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell of heeft u een netto pensioenregeling, dan kunt u hier meer lezen over het SNPS verantwoord beleggingsbeleid.

Het onderzoek
Dit onderzoek was online in te vullen tot en met 12 juli 2020.

Onderzoek MVB