Wet toekomst pensioenen

Door de komst van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) veranderen de pensioenregelingen in Nederland. Ook die van Shell. Of je nu nog bij Shell werkt, inmiddels ergens anders werkt of al pensioen van Shell krijgt. Daarom hebben Shell Nederland en de Centrale Ondernemersraad (COR) de afgelopen tijd gesprekken gevoerd over de nieuwe regelingen en de overgang hiernaartoe.

Shell Nederland en de COR hebben een besluit genomen over de nieuwe regelingen
Shell Nederland heeft op basis van dit besluit de transitieplannen ingediend bij de besturen van de Shell pensioenfondsen (SSPF en SNPS). In deze plannen staat de opdracht om de afspraken uit te voeren. Je vindt deze plannen hier op de website onder ‘downloads’.

Heb je vragen over de transitieplannen en hoe deze tot stand zijn gekomen? Bezoek dan www.nieuwpensioenbijshell.nl voor meer informatie.  

Hoe is het besluit tot stand gekomen? 
Shell Nederland en de COR hebben lang gesproken over de nieuwe pensioenregelingen. Zij hebben met diverse partijen gesprekken gevoerd om tot een evenwichtig besluit te komen. Voor SSPF was onderdeel van dit proces dat het concept transitieplan voorgelegd is aan de Voeks (de vereniging van oud-werknemers van Shell’) Hoorrechtcommissie (‘VHC’). Vanaf 22 maart heeft Voeks het wettelijk hoorrecht namens pensioengerechtigden en oud-werknemers van Shell uitgeoefend. Op 12 mei heeft de VHC heeft haar oordeel kenbaar gemaakt aan Shell Nederland en de COR. Shell en de COR hebben die visie meegenomen in de definitieve vormgeving van de nieuwe regelingen. Op 1 juli heeft de COR ingestemd met de voorgenomen besluiten van Shell  Nederland. Daarmee is de arbeidsvoorwaardelijke fase afgerond. Daaropvolgend hebben Shell Nederland en de COR een verzoek tot opdrachtaanvaarding ingediend bij de pensioenfondsen op 1 juli 2024. Lees hier het bericht van Shell Nederland. 

Wat gebeurt er nu?  
De besturen van de Shell pensioenfondsen buigen zich nu over het verzoek van Shell Nederland en de COR. Daarbij wegen zij de belangen van alle deelnemersgroepen evenwichtig af. In dit proces vragen zij ook advies aan het Verantwoordingsorgaan (VO) en voor SSPF ook een goedkeuring aan de Raad van Toezicht (RvT). Omdat deze besluitvorming zorgvuldig moet gebeuren, verwachten we dat dit proces in het najaar van 2024 afgerond wordt. Daarna moeten de toezichthouders DNB en AFM nog goedkeuring geven op de wijze waarop SSPF en SNPS de transitieafspraken gaan uitvoeren. Vervolgens gaan de pensioenfondsen over op inrichting van de nieuwe regelingen. We streven ernaar dat de nieuwe regeling voor SNPS ingaat per 1 januari 2026 en voor SSPF per 1 januari 2027.

Samen naar je nieuwe pensioen 
We willen je graag goed begeleiden bij de overgang naar je nieuwe pensioenregeling. Hoeveel er precies voor jou verandert, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Pas vlak voor de overgang naar de nieuwe regeling kunnen we berekenen wat het voor jou persoonlijk naar verwachting gaat betekenen. Op dit moment is dat nog niet bekend. Om je tijdens de overgang te helpen, bieden we jou binnenkort ons Shell Pensioen CARE-programma (Comfort and Retirement Ease) aan. Met dit programma begeleiden we je stap voor stap naar jouw nieuwe pensioen. Met e-mails, webinars, bijeenkomsten en zélfs persoonlijke begeleiding. Via het programma delen we informatie op een manier die bij jou past. Zorg ervoor dat we contact met je kunnen opnemen! Laat je e-mailadres en mobiele nummer achter op mijn-Shellpensioen en zet je communicatievoorkeur op digitaal.

Voor meer details over het Shell Pensioen CARE-programma kun je terecht op www.care-shellpensioen.nl.