‘Nieuw pensioen bij Shell’ digitale informatiesessies van Shell Nederland

Op 1 juli j.l. heeft de Centrale Ondernemingsraad ingestemd met de wijzigingen in de Shell pensioenregelingen. Daarmee is een belangrijke mijlpaal in het kader van de Wet Toekomst Pensioenen bereikt en is de volgende fase in gang gezet. De pensioenfondsen (SSPF en SNPS) zijn verzocht om voorbereidingen te gaan treffen om de wijzigingen van de bestaande pensioenregelingen te toetsen op onder andere evenwichtigheid en de wijze hoe dit te gaan uitvoeren. Graag informeren wij u over de voorgestelde wijzigingen.

Digitale informatiesessies Nieuw pensioen bij Shell
Op woensdag 17 juli en donderdag 18 juli organiseert Shell Nederland, in samenspraak met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Voeks Hoorrechtcommissie (VHC), virtuele informatiesessies. De VHC heeft in het kader van deze transitie met het oog op de belangenbehartiging van gepensioneerden en oud-medewerkers van Shell Nederland, het hoorrecht uitgeoefend voor SSPF.

Er zal ook een opname beschikbaar komen op https://www.nieuwpensioenbijshell.nl om later terug te kijken.

Wat kunt u verwachten van de informatiesessies?
In de informatiesessies gaan Shell Nederland, de COR en de VHC in op de wijzigingen en specifiek de genomen transitiemaatregelen zowel voor SSPF als voor SNPS. Ze laten hierin aan de hand van verschillende voorbeelden zien wat de gevolgen zijn van de gemaakte keuzes.

De informatiesessies zijn bedoeld voor gepensioneerden en oud-medewerkers

Gepensioneerden en oud-medewerkers ontvangen hiervoor een uitnodigingsmail. Heeft u deze niet ontvangen? Neem contact met ons op.  

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor de details van de besluiten, verwijzen wij naar de transitieplannen, die inmiddels op de website https://www.nieuwpensioenbijshell.nl zijn geplaatst (ga naar FAQs en klik op Documenten). Daar is ook meer informatie te vinden, waaronder het hoorrechtrapport van de VHC en de reactie daarop van Shell Nederland.