Binnenkort: Hoe sta je tegenover risico?

Als SSPF, de pensioenregeling voor deelnemers die voor 1 juli 2013 in dienst waren van Shell, zijn wij voortdurend bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en het waarborgen van een solide toekomst voor jouw pensioen. Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel, dit is ook van invloed op de pensioenfondsen van Shell. In het licht van deze aankomende verandering, die nog vorm moet krijgen op basis van de keuzes van Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (COR), is jouw inbreng van onschatbare waarde.

Jouw inbreng telt
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe pensioenregeling is het beleggingsbeleid. Om dit beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van onze deelnemers, hebben wij jouw hulp nodig. Daarom nodigen wij jou uit om deel te nemen aan ons risicobereidheidsonderzoek. Jouw mening en voorkeuren zijn essentieel om te begrijpen hoe wij als fonds het beste kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze deelnemers. Het onderzoek zal ons inzicht geven in jouw risicovoorkeuren wat voor ons input is bij het vormgeven van het beleggingsbeleid.

Is er al een besluit genomen over de nieuwe regeling?
Het is belangrijk te benadrukken dat de exacte invulling van de nieuwe regeling afhankelijk is van de keuzes die door Shell Nederland en de COR gemaakt zullen worden. Deze uitkomsten verwachten wij voor de zomer van 2024.

Wat kan ik doen?
Binnenkort ontvang je een bericht van Ipsos, een gerenommeerd onafhankelijk onderzoeksbureau, via e-mail
SSPF@ipsos-online.com of per post. Zij zullen het onderzoek uitvoeren en ervoor zorgen dat de resultaten objectief en betrouwbaar zijn. We hopen dat je bereid bent om anoniem deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek. Jouw input is van onschatbare waarde!

communicatie onderzoek