Update Wet toekomst pensioenen namens de COR en Frans Everts

De Centrale Ondernemingsraad (‘de COR’) en Shell Nederland (‘Shell NL’) zijn al geruime tijd regelmatig en constructief met elkaar in gesprek over de toekomst van Shell pensioen.

De COR en Frans Everts hebben een update gedeeld. Dit bericht is te bekijken op nieuwpensioenbijshell.nl.

In de volgende fase zal de VOEKS (‘Vereniging Oud-Employees Koninklijke Shell’) Hoorrechtcommissie (‘VHC’) het zogenaamde wettelijke hoorrecht uitoefenen en haar visie geven over het concept transitieplan met daarin het voorstel voor een nieuwe pensioenregeling en de transitie daar naartoe. Meer informatie over de VHC.

Vragen over de VHC kunnen gesteld worden via een e-mail aan VOEKS.