Wordt mijn pensioen bij SSPF verhoogd?

Ontvang je een pensioenuitkering? Dan wordt je pensioen in veel gevallen verhoogd. Dit heet indexatie. Of dat voor jou geldt, hangt af van het soort pensioen dat je krijgt. Ook kan de hoogte van de indexatie verschillen, afhankelijk van het soort uitkering dat je ontvangt. Je ontvangt daarom in februari een persoonlijke brief over de verhoging van jouw pensioen.

Heb je gewerkt bij Shell en ben je gepensioneerd? Of werk je niet meer bij Shell en ontvang je nog geen pensioen? Of ontvang je partnerpensioen?
Elk jaar probeert het bestuur van SSPF je pensioen te laten meestijgen met de prijzen
Zo heeft het SSPF-bestuur in 2023 een indexatie van in totaal 12,1% toegekend. Deze is in 2 stappen verleend (in februari en in november)*. Indexeren kan uiteraard alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De stijging is daarom niet gegarandeerd. Het bestuur besluit ieder jaar of het mogelijk is om de pensioenen te verhogen.
*Of je deze verhoging in 2023 hebt gekregen hangt af van het soort pensioen dat je ontvangt.

Ook in 2024 heeft het bestuur kunnen besluiten de pensioenen volledig te indexeren
Voor het bepalen van de hoogte van de indexatie gebruikt het bestuur als maatstaf het afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens (afgeleide CPI-index) over de periode november 2022 tot november 2023, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is zo vastgelegd in het reglement. De inflatie was in die periode 0,2% en dus wordt jouw pensioen ook met 0,2% verhoogd. De verhoging vindt plaats per 1 februari 2024 en wordt uitbetaald in maart 2024.
*Of je 0,2% indexatie ontvangt, hangt af van het soort pensioen dat je ontvangt. Je leest in je persoonlijke brief welke verhoging voor jou geldt.

SSPF is volledig “bij” met alle indexaties
Het bestuur streeft ernaar je pensioen waardevast te houden. Dit betekent dat we proberen je pensioen mee te laten stijgen met de prijsinflatie zoals gepubliceerd door het CBS. Er zijn geen indexatieachterstanden.

Neem je deel aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP) van de SNPS Nettopensioenregeling?
Dan beweegt je uitkering mee met de behaalde beleggingsresultaten. De resultaten worden per 1 juli van het volgende jaar verwerkt in je uitkering. Hier word je over geïnformeerd. Je vindt dit bericht altijd terug in je Archief op mijn.shellpensioen.nl.

Indexatie als je werkt bij Shell en pensioen opbouwt bij SSPF
Als je pensioen opbouwt, wordt je opgebouwde pensioen op 1 februari 2024 verhoogd met 5%. De indexatiemethode is gebaseerd op de afgeleide prijsinflatie zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de berekening van dit indexatiepercentage wordt uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen twee jaar, met een maximum van 5%. Dit betekent dat het hoge inflatiepercentage van 2022 twee jaar lang wordt gebruikt in de berekening. Dit heeft voor 2024 ook een positieve invloed op de pensioenindexatie ondanks het feit dat de prijsinflatie op dit moment veel lager is Deze verhoging geldt ook als je wezenpensioen ontvangt.

Zorg je ervoor dat je gegevens bij ons bekend zijn?
Dan kunnen wij je goed informeren. Je controleert en wijzigt je gegevens via mijn-Shellpensioen.nl.

Lees meer over het indexatiebeleid van SSPF.