Shell-medewerkers kiezen voor duurzaamheid

Verantwoord beleggen staat hoog op de agenda bij Shell Pensioen. En niet alleen bij ons; ook onze deelnemers laten een hoge betrokkenheid op het onderwerp zien. Elke 3 jaar doen we onderzoek naar hoe jij en je (oud-)collega’s denken over duurzaamheid. Afgelopen oktober weer. Maar liefst 4000 mensen deden mee!

Investeren met positieve energie, wat betekent dat?
We beleggen voor de lange termijn. Daarbij streven we niet alleen naar het beste rendement voor jouw pensioen, maar verlangen we ook dat de bedrijven waarin we investeren verantwoord ondernemen en goede werkgevers zijn. Bedrijven in onze beleggingsportefeuille die onverantwoord ondernemen, zullen we daarop wijzen. Dat doen we onder meer door met ze in gesprek te gaan en te stemmen op hun aandeelhoudersvergaderingen.

Onze overtuiging is dat verantwoord beleggen een goed pensioen oplevert en bijdraagt aan een leefbaardere wereld. We brengen dan ook de beleggingen in lijn met de lange termijn doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. Als het om CO2-intensiteit en goed bestuur gaat, willen wij met onze beleggingen beter presteren dan de markt. Daarnaast besteden we in ons beleggingsbeleid extra aandacht aan gendergelijkheid, duurzame steden en schone en betaalbare energie.

Beleid krijgt een 7,2, gendergelijkheid belangrijker
Gemiddeld beoordelen jullie ons verantwoord beleggingsbeleid met een 7,2. De helft geeft zelfs een 8 of hoger! Jullie hechten belang aan verantwoord beleggen, maar wel iets minder dan in de vorige meting. Een goed rendement blijft voor jullie een belangrijke voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Deze voorwaarde wordt volledig onderschreven door Shell Pensioen en wij zijn daarbij van mening dat verantwoord beleggen en een goed rendement hand in hand kunnen gaan. Jongeren zijn kritischer als het om duurzaamheid gaat.

In het onderzoek vroegen wij wederom naar welke Sustainable Development Goals (SDG’s) de meeste aandacht zou moeten uitgaan. Shell Pensioen werkt met 4 duurzame ontwikkelingsdoelen, passend bij onze Shell identiteit: Gendergelijkheid, Betaalbare & Duurzame Energie, Duurzame Steden en Gemeenschappen en Klimaatactie. Wij toetsten deze SDG’s bij jullie. Alle SDG’s worden als aansprekend en belangrijk gezien, maar vooral 'Betaalbare en duurzame energie' spreekt aan. 'Gendergelijkheid' is wel aansprekender geworden dan 3 jaar geleden. Daarnaast verwachten jullie over het algemeen dat verantwoord beleggen leidt tot ongeveer hetzelfde risico en rendement.

Verantwoord beleggen is en blijft een lastig onderwerp
Slechts een beperkt deel van jullie heeft een goed idee hoe de Shell Pensioenfondsen omgaan met verantwoord beleggen. Jullie geven ook aan dat je graag meer concrete informatie wil over hoe het duurzaamheidsbeleid wordt toegepast en welke resultaten daaruit komen. Daarom gaan we het komende jaar onze communicatie hierop aanpassen. In de komende nieuwsbrieven en op de website lees je er meer over!