Je pensioen in 2024 van bruto naar netto

Je betaalt elke maand een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en loonheffing. Die houden wij in op je bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is je netto pensioen.

De bijdrage Zorgverzekeringswet daalt
De Zvw-bijdrage is per 1 januari 2024 gedaald en bedraagt 5,32% van je bruto pensioen. In 2023 was dit 5,43%. Je netto pensioen wordt hierdoor iets hoger. Je betaalt maximaal € 3.810,61 per jaar. Over je bruto jaarpensioen boven € 71.628,- betaal je geen bijdrage.

De belastingheffing wijzigt per belastingschijf
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Hieronder zie je de percentages en bedragen voor inhoudingen op je pensioen vanaf 1 januari 2024.

TOELICHTING BRUTO-NETTOPENSIOEN (PDF)