Bedrag ineens opnieuw uitgesteld

De invoering van het bedrag ineens is opnieuw uitgesteld. Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden. Dat is niet meer haalbaar voor 1 juli 2024. De nieuwe pensioenkeuze gaat daarom niet eerder dan 1 januari 2025 in.

Wat is bedrag ineens?
Als je kiest voor een bedrag ineens, kun je als je met pensioen gaat een deel van je opgebouwde pensioen in 1 keer ontvangen. Het gaat om maximaal 10% van de waarde van jouw opgebouwde ouderdomspensioen.

Door op je pensioendatum een bedrag ineens op te nemen, wordt je maandelijkse pensioenuitkering daarna wel lager. Ook gelden er voorwaarden. En opname van een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor je belasting en toeslagen.

Waarom is er weer uitstel?
De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel pas begin volgend jaar. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste Kamer. Na goedkeuring hebben pensioenfondsen nog genoeg tijd nodig om deelnemers te informeren. Daardoor is 1 juli 2024 niet meer haalbaar.

De overheid geeft aan dat 1 januari 2025 haalbaar is, maar dat meer uitstel ook mogelijk is. Ook is nog niet zeker of het wetsvoorstel wordt goedgekeurd.

MEER OVER EEN BEDRAG INEENS OPNEMEN